Pastane Sinan - 832. Sk. No:8 D:B

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Pastane Sinan

Address :

832. Sk. No:8 D:B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

832. Sk. No:8 D:B, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
D
DEREBEY on Google

Poğaça ve simitleri çok lezzetli.
Donuts and bagels are delicious.
Y
Yasar emrah koksal on Google

Temiz fiyat uygun wirelessli
Clean price with affordable wireless
j
jale vulkan on Google

Çok Temiz ve yiyecekler hep taze.
Very Clean and food always fresh.
N
NUSRET CENGİZ on Google

Golbasinda börekleri en lezzetli olan yer
Golbasinda pastries are the most delicious place
L
Latif Özkaya on Google

On numara nezih temiz çalışanları cana yakın saygılı ve ürünleri nefis bir yerdir.
The place is number ten decent clean staff friendly courteous and products exquisite.
K
Kml on Google

böreklerin içine koydugu peynir patates vs o kadar bol ki , hiç malzemeden kacmıyorlar
cheese potatoes etc put in the pies so much that they do not escape from any ingredients
E
Emre ilikçi on Google

Bir simit 4 lira gerisini siz düşünün. Neden bu fiyat diyince gramaji bahane ediyorlar konumu itibariyle fırsatçılık yapan biryer
A bagel costs 4 liras and you can imagine the rest. Why do they use grammage as an excuse when they say this price?
A
Aliye Metin on Google

Ben kısa bi süre için gelmiştim tatlıları çok taze ve güzelde bence tatmanız gerekli
I came for a short time, the desserts are very fresh and good, I think you should taste them.

Write some of your reviews for the company Pastane Sinan

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *