Kumpir Day's - Paris Cd. 34 .a

5/5 based on 5 reviews

Kumpir Day's - Ankara sınırlarındaki Kafe - Kumpir-days.business.site

çıtır çıtır tavuk parçalarıyla kıtır kumpir..

Contact Kumpir Day's

Address :

Paris Cd. 34 .a, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06680
Website : https://kumpir-days.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Paris Cd. 34 .a, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
G
Gs Erdoğan on Google

E
Eyüp Ay on Google

E
Efe Vurgun on Google

Kaliteli ve nezih
Good quality and decent
C
Ceren Aksoy on Google

Çok güzeldi kesinlikle herkes gitmeli?
It was very nice and absolutely everyone should go kesinlikle
P
Prof. Dr. Önder Altuntaş on Google

Tavsiye ile geldim. Kumpir çeşitleri müthiş. Kumpir yapımında tecrübeli olduklarını mezeleri yerken fark ediyorsunuz. Farklı yemek çeşitleri de var. Bu bölgede bu şekilde farklı tarz bulmak kolay değil. Mutlaka gelin ve deneyin....
I came with advice. Kumpir varieties are amazing. You realize that they are experienced in making baked potatoes while eating appetizers. There are also different types of food. It is not easy to find a different style like this in this region. You must come and try it ....

Write some of your reviews for the company Kumpir Day's

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *