Waffle Stop - Mevlana Blv.

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Waffle Stop

Address :

2, Mevlana Blv., 06330 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06330
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

2, Mevlana Blv., 06330 Yenimahalle/Ankara, Turkey
C
Cihad ÇOBAN on Google

Yemek katı girişinde küçük bir işletme. Waffle çeşitleri güzel. Dondurması da güzel. Fiyatlar biraz yüksek gibi.
Small business at the entrance to the food floor. Waffle varieties are nice. Its ice cream is also nice. Prices seem a little high.
i
istiklal ahmet Soysal on Google

Hamuru mükemmel, sunum çok güzel. Lezzet mükemmel. Ankarada whaffle tek adresi. Mutlaka tadın, vazgeçemezsiniz.
The dough is perfect, the presentation is very good. The flavor is excellent. The only address of whaffle in Ankara. You must taste it, you cannot give up.
S
Serkan Caymaz on Google

... gibi tadı var hiç gitmeye demez aşırı pahalı. Bayat ürünleri. Hasta olursunuz...
... it tastes like it's overly expensive I don't say to go at all. Stale products. You get sick ...
C
Cansu Uzel on Google

Canınız waffle istiyorsa öylesine isteğinizi bastırabileceğiniz bir yer. Çok vasat değil ama çok abartılacak bir güzelliği de yok. Çok az malzemeyle waffle yapan sıradan bir waffle'cı. Sadece şunu da eklemeliyim ki gerçekten çok güler yüzlü, anlayışlı, yardımsever çalışanları var. O yüzden umarım yazdıklarıma kızmazlar. Ben sadece gerçekten bir waffle sevdalısı olduğum için Ankara'da güzel bir waffle'cı bulmaya çalışıyorum ?
If you want waffles, it is a place where you can suppress your request. It is not very mediocre, but it does not have an exaggerated beauty. An ordinary waffle maker making waffles with very little ingredients. I just have to add that they have really friendly, understanding and helpful employees. So I hope they don't get angry at what I wrote. I'm just trying to find a nice waffle maker in Ankara because I'm really a waffle lover. ?
S
Sevgi Çilesiz on Google

Gerçekten titiz ve çok özenliler. Teşekkür ederiz
They are really meticulous and very attentive. We thank you
m
mücahit apaydın on Google

Mükemmel akışkan çikolatası taze meyveleri ve yumuşak hamur Ankamall waffle stop tavsiyelere
Excellent fluid chocolate, fresh fruits and soft dough Ankamall waffle stop recommendations
I
Ich Heise on Google

Görüntüsü güzel ama tadı çok da güzel değil.
It looks good but tastes not so good.
O
Oğuzhan Özmen on Google

Fiyatlar makul. Güler yüz ve tatlı dil yeterli teşekkürler waffle stop...
Prices are reasonable. Smiling face and sweet language are enough, thank you waffle stop...

Write some of your reviews for the company Waffle Stop

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *