Filika Pasta Evi - Mesa Ihlamur Caddesi Koru Sitesi No:7A

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Filika Pasta Evi

Address :

Çayyolu, Mesa Ihlamur Caddesi Koru Sitesi No:7A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06420
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Çayyolu, Mesa Ihlamur Caddesi Koru Sitesi No:7A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
h
hilal korkusuz on Google

Geldigime geleceğime pisman olduğum yer :.. Sipariş verdikten sonra 1 saat beklemeniz gerekebilir Yerler temiz degil Gelen hiçbirsey ozenli duzgun değil tad desen vasat Konumundan dolayi baska seçenek olmadığından gidiliyor…
The place where I regret that I will come and come:.. You may have to wait 1 hour after ordering Places are not clean Nothing that comes is neat, not neat, tastes mediocre Due to its location, there is no other option to go…
A
Ahmet Balkanoğlu on Google

Haritalar puanı yüksek diye gittim lakin 2 puan hakediyor. Oda içerideki garson arkadaşın ilgi ve alakasından dolayı. Laz böreği aldım laz böreği demek için baya bi uğraşmaları gerek ve acayip gereksiz pahalı bir fiyatı var. Hadi onu geçtim birde pasta aldım kilosu 80 liradan inanın bimin 30 liralık pastası bunlarınkinden kat kat daha lezzetli. Gereksiz pahalı Abartılmış yorum ve puan Yorumlara aldanmaya gerek yokmuş demek ki. Görüntü güzel lezzet yok
I went because the maps score is high, but it deserves 2 points. Because of the interest and relevance of the waiter friend inside the room. I bought Laz pastry, they have to work hard to say Laz pastry and it has an unnecessarily expensive price. Come on, I passed it and I bought a cake. Believe me, it is 80 liras per kilo and the cake of 30 liras is more delicious than these. Unnecessarily expensive Exaggerated interpretation and rating It means there is no need to be fooled by the comments. The image is good, no flavor
S
Sertan Gökalp on Google

Arkadaş yorumlara hangi akıl ve zihniyet İle yorum yapıyorsunuz anlamadım sürekli olmasa da arada severek gittiğim yerlerden birtanesi fiyatları olsun ki kahvaltısı müthiş ötesi ben severek gidiyorum sizlere de tavsiye ederim.
I do not understand with what mind and mentality you are commenting on friend comments, although it is not always the price of one of the places I love to go, the breakfast is beyond great, I go with love and I recommend it to you.
M
Mert Calis on Google

Eskiden severek gittiğimiz ailecek kahvaltı yaptığımız ancak son yıllarda üzülerek görmekteyim ki kalitesi gittikçe düşmekte. Kasada bulunan şahıs özellikle son derece saygısız. Mekanın sahibi de maalesef kontrolünü tamamen kaybetmiş ve kalite standartlarını muhafaza edebilecek motivasyonda değil. Hemen yanındaki simitçiyi kafeyi öneririm.
We used to have breakfast as a family, which we loved to go, but in recent years, I regret to see that the quality has been declining. The person at the cash register was extremely disrespectful. Unfortunately, the owner of the place has completely lost his control and is not in the motivation to maintain the quality standards. I recommend the bagel shop right next to it.
I
Ib B on Google

Baklava müptelası bir insan olarak öğlen yeni çıktığını görünce, deneme maksatlı bir baklava alayım dedim, 4 dilim istedim. 3 dilimini köşe koydular. Ayıp denen bir şey var. İlk defa deneyecek insana bu muamele yapılır mı? En kıytırık 3 dilim, yazık. Üstelik 145 TL. Fiyatları iyice zıvanadan çıktı. Asla bu fiyatı hak edecek bir baklava değil.
As a baklava addict, when I saw that it had just come out at noon, I thought I'd buy a baklava for trial purposes, I asked for 4 slices. They put 3 slices in the corner. There is something called shame. Is this treatment given to a person who will try it for the first time? The cutest 3 slices, a shame. Moreover, it costs 145 TL. Prices have gone out of whack. It is never a baklava that deserves this price.
Ş
Şükrü Değirmen on Google

Yarım saattir oturuyorum sipariş verdim önüme gelen tek şey servis o da eksik tabak falan yok. İlgi alaka sıfır memnuniyetsiz işletme sahibi sağa sola boş boş bakıyor. Puana aldanıp gelmeyin kesinlikle. İçeride 20 kişi var 3-4 garsonla buraya hizmet edemiyorsanız profesyonel bir yönetimle çalışın lütfen.
I've been sitting for half an hour, I placed an order, the only thing in front of me is the service, there is no missing plate or anything. The uninterested, dissatisfied business owner is staring blankly to the left and right. Do not be deceived by the score. There are 20 people inside. If you cannot serve here with 3-4 waiters, please work with a professional management.
S
Sertan Akcay on Google

?
S
Sashi chalwe on Google

One of the best places you can ever find yourself in ??

Write some of your reviews for the company Filika Pasta Evi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *