WAFFLE MOOD CEBECİ - WAFFLE MOOD CEBECİ

3.9/5 based on 8 reviews

Contact WAFFLE MOOD CEBECİ

Address :

06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06590
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06590 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Matbaa Ankara / Ankara Matbaa on Google

Gerçekten ellerine ve kollarına sağlık temizlik hijyen ne ararsanız var birde müşteri memnuniyeti tabi kesinlikle tavsiye ederim...
I really recommend it to your hands and arms, health, cleaning, hygiene, and customer satisfaction, of course...
B
Bahar Kaya on Google

Waffle ı da kumpiri de harika bir yer. Fiyatları gayet iyi. Boyutları kocaman zaten. Bizimle ilgilenen beyefendi de çok kibardı. Herkese tavsiye ederim, çok teşekkürler ?
Waffle and kumpiri are also great places. Prices are fine. They're already huge. The gentleman who took care of us was also very polite. I recommend it to everyone, thank you so much ?
A
Abdullah Çankaya on Google

Güler yüzlü çalışanlar kaliteli bir waffle ama muhteşem değildi yani benim verdiğim fiyata daha iyi wafflellar yedim. Yine de tavsiye ederim çok güzeldi
Friendly staff, a quality waffle, but not spectacular, so I ate better waffles for the price I paid. I still recommend it, it was very good
S
Sihirli Parmaklar on Google

Fiyatlar makul. Lezzetliydi ve porsiyon da büyüktü. İlgilenen kişiler de güler yüzlüydü. İyi bir işletme.
Prices are reasonable. It was delicious and the portion was also large. The people involved were also friendly. Good business.
Y
Yusuf Danış on Google

- Waffle ve çayları güzel. - Özellikle kendiniz tasarladığınızda içine koyabileceğiniz ürün seçeneği çok.
- Waffles and teas are good. - Especially when you design it yourself, there are many product options that you can put in it.
n
nıyazı Hocaoglu on Google

Missss
w
wesam saleh on Google

Great place to eat wonderful testy waffle
S
Sabbir Hasan on Google

Ever best #waffle in the town

Write some of your reviews for the company WAFFLE MOOD CEBECİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *