Dayı Kürek Lahmacun Mamak - 961. Sk 59 A

4.5/5 based on 2 reviews

Contact Dayı Kürek Lahmacun Mamak

Address :

961. Sk 59 A, 06480 Mamak/Ankara, Turkey

Postal code : 06480
Categories :
City : Mamak/Ankara

961. Sk 59 A, 06480 Mamak/Ankara, Turkey
A
Atakan ÇETİNKAYA on Google

T
T E on Google

Tavsiye üzerine denemek için sipariş verdim, lezzet olarak gayet iyi ancak boyutlar konusunda biraz daha büyük olmalıydı. Hem lahmacun hem de kaşarlı pidelerini başarılı buldum. Siparişi getiren arkadaş ( Abdullah) hem güler yüzlü hem de hızlıydı (18dk) kendisine teşekkür ederim. Siparişim sadece hızlı gelmekle kalmadı aynı zamanda makul sıcaklıktaydı. Tavsiye ederim...
I ordered it to try on recommendation, it was fine in flavor but should have been a bit bigger in terms of dimensions. I found both lahmacun and kashar cheese pitas successful. The friend who brought the order (Abdullah) was both smiling and fast (18 minutes), thank you. My order was not only coming quickly but also at a reasonable temperature. I advise...

Write some of your reviews for the company Dayı Kürek Lahmacun Mamak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *