Konyalı Hacı Usta - D:5/A

4/5 based on 8 reviews

Contact Konyalı Hacı Usta

Address :

Mustafa Kemal Mahallesi.Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi Eski 2120.Cad. Gözüm İş Merkezi, D:5/A, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06530
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Mustafa Kemal Mahallesi.Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi Eski 2120.Cad. Gözüm İş Merkezi, D:5/A, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey
H
Hakan YUCETURK on Google

Restoran fiyatları yemek sepetinden neredeyse %20 daha pahalı. Nedeni sorduğumda bir açıklama yapamadılar. Hem bu şubeye hem de Balgat şubesine yıllardır giderim. Bu kadar kaliteyi düşürdüklerini görmek üzücü. Mevlana ve börekte Konya küflü peyniri ile alakası olmayan bir peynir kullanıyorlar. Etli ekmekte kullanılan harç son derece lezzetsiz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Restaurant prices are almost 20% more expensive than the food cart. When I asked why, they couldn't explain. I have been going to both this branch and the Balgat branch for years. It is sad to see that they have reduced the quality so much. They use a cheese that has nothing to do with Konya moldy cheese in Mevlana and börek. The mortar used in meat loaf is extremely tasteless. I definitely do not recommend.
T
TOLGA HOCA on Google

Ankara'da Konya mutfağı deyince tek geçerim. Konyalı Hacı Usta Mustafakemal Şubesi. Sahibi Şeref bey ve çalışanlar on numara beş yıldız. Tertemiz sıcacık lezzetli yemekler... Mutlaka gidin.
When I say Konya cuisine in Ankara, I only pass it by. Konyalı Hacı Usta Mustafakemal Branch. The owner Mr. Şeref and the staff are five stars. Immaculate, warm, delicious food... You should definitely go.
F
Fevzi İlhan on Google

Yemek ve hizmet vasatın altında, fiyatlar ise normalin üzerinde.. bamya Çorbası istedik salçalı suya benzer bir şey geldi, pidenin de buraya özel bir hali yoktu.
The food and service are below average, the prices are above normal.. We asked for okra soup, something similar to tomato paste and water, and the pita was nothing special here.
Ö
Özlem Acun on Google

Öncelikle mezeler özenli ve lezzetli. Menüden denediklerimin hepsi çok lezzetliydi. Çiğ köftesinde kullanılan baharatları çok beğendim. Farklı bir lezzeti vardı. Temiz, ilgili ve kaliteli bir mekan.
First of all, the appetizers are elaborate and delicious. Everything I tried from the menu was delicious. I really liked the spices used in the raw meatballs. It had a different flavor. A clean, relevant and quality place.
Y
Yüksel Maden on Google

On sene öncesine göre Mustafa Kemal yemek mekanları ile dolmuş olsa bile hala tercih edilen bir kebapçı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Annem kebap ile birlikte bölgenin en bilinen ve köklü mekanlarından biri.
Compared to ten years ago, Mustafa Kemal still continues to serve as a preferred kebab restaurant even though it is full of restaurants. It is one of the most well-known and well-established places in the region, along with my mother's kebab.
S
Selahattin Orhaner on Google

Daha evvel çok tercih ettiğimiz etli ekmeğini, tandır ve bamya çorbasını beğendiğimiz bir mekandı. Ancak son 2 gidişimizde oldukça zam yapıldığı halde mezelerin küçüldüğünü ve bazılarının kaldırıldığını, yemek kalitesinin ise farkedilir şekilde azaldığını gördük. Ben 2 defa şans verdim ancak artık gitmem ve tavsiye etmem.
It was a place where we liked the meat bread, tandoori and okra soup that we preferred before. However, in our last 2 visits, we have seen that the appetizers have shrunk and some have been removed, and the quality of the food has decreased noticeably, although there has been a significant increase. I gave it a chance 2 times, but I don't go anymore and I don't recommend it.
D
Dilek Akin on Google

Bugün iftar menüsün de gittik. Kızılcahamam li Mehmet Bey'in ilgisi ve ikramları tüm kusurları görünmez etti gerçekten güler yüzlü personeli ile bıçak arası etli pide ve tandirina diyecek tek laf yok çok güzeldi.... Fiyatları da uygundu
We went to the iftar menu today. The interest and treats of Mehmet from Kizilcahamam made all the flaws invisible. Really friendly staff. There is no word to say about the pita and tandirina with knives. The prices were also reasonable.
M
Mustafa Kemal Unsal on Google

Decent pricing tasty lunch

Write some of your reviews for the company Konyalı Hacı Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *