Hacı Mustafaoğlu Pide Kebap Künefe Sarayı - Hacı Mustafaoğlu Pide Kebap Künefe Sarayı

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Hacı Mustafaoğlu Pide Kebap Künefe Sarayı

Address :

06550 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99887
Postal code : 06550
Website : https://hac-mustafaoglu-pide-kebap-kunefe-saray.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06550 Çankaya/Ankara, Turkey
T
Taner Kalkay on Google

Yemekler iyi idi. Ancak eve servis tepside açık olarak olarak getirildi. Bütün mahalle ne yediğim gördü.
Meals were good. I was however brought to the take-out tray as open. The whole neighborhood saw what I ate.
H
Hacı Ekici on Google

Fırın küçük küçük olunca kürek ve dolayısıyle hamur ve pideler küçük açılıyor şişkin ve hamur çiğ kalıyor konya Etli ekmeği gibide olmuyor bu yüzden personel çalışanı yeterli ancak söylenileni hemen anlamıyorlar müşteri önceliği ve talebi ikinci sırada biz en iyisini biliriz havası hakimm iç getiren müşteri 2.sınıf muammele görüyor müşteriye çok soğuk bı mekan sıcaklık yok iş yerim burda olmasına rağmen alternatif bakıyoruuummm
When the oven is small, the paddle and the dough and pita are opening small, puffy and the dough remains raw. He sees the customer very cold, there is no temperature, although my workplace is here, he looks at an alternative.
y
yucel Aktas on Google

. 1KEZ gittim merdivenle bir cukura iniyorsunuz. Hizmet kalitesi servisi bulunduğu semtle alakası yok. Ayrıca pidesınde lezzet olması amacıyla konulan kuyruk yagı burada kıymanın rolunu ustlenmıs. Dusundukce midem bulanıyor.
. I went 1TIME, you go down a ladder to a ditch. The service quality has nothing to do with the district where the service is located. In addition, the tail fat, which is added to serve as a taste in the pita, has taken up the role of minced meat here. I feel nauseous when I think about it.
D
Don Juan DeMarco on Google

Döner ustası terazide eti tartarken ağır gelmesi için, içine tepsinin dibinde ki yağı kaşıkla doldurdu.bunu da önümde yaptı.yağı süzmesini söylediğim halde pidelerin üzerine döktü. Cehaletin bu kadarı nadir görülür.
Doner master filled the oil in the bottom of the tray with a spoon to make it heavy while weighing the meat on the scale. This much of ignorance is rare.
Y
Yavuz on Google

Mahallemizin daimi kebabcisini memnunuz
We are pleased with the permanent kebab shop of our neighborhood.
R
Rustu Civelek on Google

Çok amatör kebap yemek için özellikle gidilecek bir yer değil
Very amateur kebab is not a place to go especially for eating
A
Ahmet Taşbek on Google

Mahalledeki pideciler bir yıl olmadan el değiştirirken yıllardır yerlerinde devam ediyorlar. Mahalle arası olduğundan döneri tavsiye etmem ama pide lahmacunda çok basarililar
The neighborhood pidecers have changed hands without a year and have been going on for years. I don't recommend the doner because it is in the neighborhood but the pita lahmacunda is very successful
E
Emil ISGENDERLI on Google

Porsiyonları büyük ve doyurucu. Temiz güleryüzlü bir işletme. künefesi ve lahmacunu çok güzel. Nasip olursa başka ürünlerinide deneyeceğim
The portions are large and satisfying. A clean friendly business. Her küne and lahmacunu are very nice. I will try other products as well.

Write some of your reviews for the company Hacı Mustafaoğlu Pide Kebap Künefe Sarayı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *