Helvacı Hakkı Helvacıoğlu Ankara - Sultan Fatih Cd. No:8 D:C

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Helvacı Hakkı Helvacıoğlu Ankara

Address :

Sultan Fatih Cd. No:8 D:C, 06600 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06600
Categories :
City : Mamak/Ankara

Sultan Fatih Cd. No:8 D:C, 06600 Mamak/Ankara, Turkey
G
Gül İyigün on Google

Daha tadına bakamadık ama eminim çok lezzetlidir. ???
We haven't tasted it yet, but I'm sure it's delicious. ???
K
Kayra Karakoca on Google

Eşsiz lezzet yılların biriktirdiği tecrübe ve kalite herkeze tavsiye ederim enfes ...
The unique flavor, the experience and quality accumulated over the years, I recommend it to everyone ...
M
Murat Altunkaynak on Google

Tahin ve pekmezleri gerçekten organik. Çalışanlar çok saygılı .. tavsiye ederim
Tahini and molasses are really organic. Staff is very respectful.. I recommend
E
Esila Ünal on Google

Tahin helvası gerçekten çok güzel yoğun tahin tadını rahatlıkla alıyorsunuz.dondurmali irmik helvası da muhteşem.
Tahini halva is really good, you can easily taste the intense tahini taste.
S
Sinan Eröz on Google

Köpük helvayı denedim efsane ama kesinlikle tahinle karıştırılarak yenmesini öneririm. Tahin helvalarında da şeker ve yağ daha az bugune kadar yediğim helvalarda midem yanarken ilk defa bu kadar lezzetli helva yedim. Bütün ürünlerinizi keyifle kullanan birisi olarak söylüyorum tahin de ki katkı olmadığı kokusundan bile belli oluyor tatlılarda ve humus ta damakta o lezzeti hissedebiliyoruz. Herkesin bu lezzeti tatmasını tavsiye ederim.
I tried the mousse halva, but I definitely recommend it to be mixed with tahini. For the first time I ate this delicious halva while my stomach was burning in the halva I ate less sugar and fat in tahini halvah. As someone who uses all your products with pleasure, I say that tahini does not have any additives, and we can feel that flavor in desserts and hummus. I recommend everyone to taste this flavor.
E
Eda Uygar on Google

Marketlerde tahin diye bilinen ürünlere kapak olacak dogallikta tahinleri var irmik tatlısı çocukluğu hatırlatır pekmezi dis curugunu bile acitmaz çünkü glikoz yok ??
There are natural tahini to cover the products known as tahini in the markets, semolina dessert reminds childhood, molasses does not even hurt tooth slag because there is no glucose ??
f
fatih murat arslan on Google

Ben hayatım da böyle güzel tahin helvası yemedim, mükemmel. Ayrıca dondurmalı irmik helvası da çok iyi, güzel bir butik dükkan, eskileri tatları anımsatıyor.
I have never eaten such good tahini halva in my life, it is perfect. Also, the semolina halva with ice cream is very good, it's a nice boutique shop, reminiscent of old tastes.
D
Dekorize Dekorize on Google

Çok pahalı geldi bana
It seemed too expensive to me

Write some of your reviews for the company Helvacı Hakkı Helvacıoğlu Ankara

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *