Doy Doy Pide Kebap - 357. Cadde No:38

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Doy Doy Pide Kebap

Address :

357. Cadde No:38, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Postal code : 06200
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

357. Cadde No:38, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
K
Kumral on Google

Kesinlikle ac kalkmazsiniz yaninda ikram edilen aparatifler bile karninizi doyurmaya yeter hizmet ocin tesekkurler...???
Certainly, you will not get up, even the apparatuses served with you are enough to satisfy your stomach.
O
Onur Genç on Google

Lahhmacunu ve özellikle pidesi enfes. Hijyen konusunda da başarılı. Çalışanlar güler yüzlü ve ilgili. 10/10
Lahhmacunu and especially its pita are delicious. It is also successful in hygiene. Staff are friendly and caring. 10/10
F
Fatih Mehmet Arslan on Google

fiyat uygun fakat kalite düşük özellikle müşteri ilişkileri zayıf daha iyi olabilirler
price is affordable but quality is low especially customer relations are weak they could be better
K
Korkut Korkmaz on Google

Gayet güzel pidesi var ve müşteriyle çok ilgililer. Özellikle buradan Adem ismindeki çalışana güleryüzlülüğü ve hizmeti için çok teşekkür ederim.
They have a very nice pita and they are very interested in the customer. I would like to thank the employee named Adem especially for his friendliness and service.
M
Murat Sahin on Google

Süper. Bir yer, herkeze tavsiye ederim... Alışkanlık yapıyor.. :)
Super. A place, I recommend it to everyone... It's habit forming.. :)
A
Ahmet Turan Karabacak on Google

Pide içi götürüp yaptırmak için iyi bir yer. Pideler lezzetli. Tavsiye edilir.
A good place to have pita bread and have it done. The pies are delicious. It is recommended.
M
Mesut DEMİRCİ on Google

İlgili alaka gormek istiyorsanız tek gelmeyin Zira kalabalık gelirseniz daha cık ilgileniyorlar Tabi üst baş da önem arz ediyor belli ki. Tek geldim içeri girdim selam verdim 3-5 dakika bekledim. Sonra menü geldi. Dedim kapanmasına bir iki saat var ondandır diye. Ama benden sonra 3 kişilik gelen genclere hemen ilgi alaka menu sunumu oldu Yemek bitti bir cay ikramı bile olmadı Yıldızları sadece yiyecek için veriyorum hizmet sıfır
If you want to see the relevance, don't come alone Because if you come in a crowd, they are more interested Of course, it is obvious that it is important. I came, I entered, I saluted I waited 3-5 minutes. Then the menu came. I said it was a couple of hours to shut down. But after me, there was an immediate interest menu presentation for the young people who came for 3 people. The meal is over, not even a tea treat I give the stars only for food, service is zero
s
samet eğri on Google

30 yıllık bir işletme hala aynı tat aynı lezzet aynı güler yüz daha fazla söylenecek bir söz yok bence
A 30-year-old business is still the same taste, same taste, same smiling face, I don't think there is anything more to say.

Write some of your reviews for the company Doy Doy Pide Kebap

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *