Bağcı Börek&Baklava

3.4/5 based on 8 reviews

Contact Bağcı Börek&Baklava

Address :

Bağcı Cd. 17/a, 06020 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9987
Website : https://bagc-borekcisi.business.site/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Bağcı Cd. 17/a, 06020 Keçiören/Ankara, Turkey
İ
İrem KARAYAKA on Google

2 tatlı aldık buradan yarım kilodan, tatlılar hem glikozlu hemde cevize ekmek içi karıştırıyorlar.
We bought 2 desserts from here for half a kilo, the desserts mix both glucose and walnut bread.
Ç
Çağlayan on Google

Gayet samimi bir mekan. Her ne kadar sadece paket siparişi anlamında tanışsak da; ufak tefek hatalarını telafi etme çabaları bile yeterince iyi niyetli olduklarını gösteriyor. Muhteşem olmasa bile yeterince tatminkar lezzetler.
It is a very intimate place. Although we only met in terms of package order; Even their efforts to make up for their minor mistakes show that they are well-intentioned. It tastes satisfying enough, even if it's not spectacular.
E
Ersoy Karataş on Google

Oldukça küçük bir yere açılmış bir işletme, tatlıları fena değil
A business opened in a very small place, the desserts are not bad
M
Metehan Köçen on Google

Efsane bir yer ❤️
Legendary place ❤️
S
Sevcan eyfi on Google

Uygun fiytlı çok güzeldi
Affordable very nice
T
Talha Öztürk on Google

100 150 metrelik yere paket getirmiyorlar 10 liradan fazla olacakmış.
They do not bring packages to a place of 100 and 150 meters. It would be more than 10 lira.
E
Erkan Korkmaz on Google

Güzel nezih bir yer tavsiye ederim
Nice decent place would recommend
F
Fırat KvL on Google

Temizlik ve hijyen yönünden tavsiye etmem börek fena değildi çayda eh işte
I wouldn't recommend it in terms of cleanliness and hygiene, the börek was not bad in tea, eh

Write some of your reviews for the company Bağcı Börek&Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *