Tatlıcı Zülküf - mah./ 74d

4/5 based on 7 reviews

Contact Tatlıcı Zülküf

Address :

mah./ 74d, 06000 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +989
Postal code : 06000
Categories :
City : Mamak/Ankara

mah./ 74d, 06000 Mamak/Ankara, Turkey
B
Burhan Hanay on Google

Harika
Wonderful
Z
Zübeyde Kendir on Google

Mükemmel ?
Perfect ?
E
Ejder TV on Google

tek Kelimeyle Mükemmel.
Simply Perfect.
i
ilhan Macar on Google

Tatlıları cok lezzetli herkese tavsiye ederim.
I recommend the desserts to everyone who are very delicious.
S
Seda Demir çuğali on Google

Fıstıklı tatlısı dan ve dondurmasindan bir harikaaaa ? tek bir puanı fiyatlarindan dolayı kiriyorum devamli müşterisiyim 20 TL 9 adet 50 TL 22 adet koyuluyor
It is a great thing from its pistachio dessert and its ice cream ? I get a single point because of its prices, I am a regular customer 20 TL 9 pieces 50 TL 22 pieces are added
A
Ada Yalgın on Google

Yarım kiloluk tatlı aldım terazide 600 gram geldi 45 lira verdim terazide niye 55 lira yazıyordu merak ettim doğrusu 1 kilosu 55 lira olamaz yani mesleğin içinden gelmeyim tatlıcıyım ben az çok kullanılan malzemelerin fiyatlarını biliyorum sadece aklıma takılan sorun buydu onun dışında tadı güzeldi
I bought half a pound of dessert I bought 600 grams on the scales, I gave it 45 liras, I wondered why it was 55 liras on the scale.I wondered why it was 55 lira per kilo.
E
Emin on Google

Tatlıcı ziya iken tatlıları enfesti işim değişti tatlının aynı olduğu söylendi 2 kez de eve sipariş ettik ama ikisinde de hiç beğenmedik eski lezzeti bulamadık.
When the dessert was ziya, my job changed, and I was told that the dessert was the same.

Write some of your reviews for the company Tatlıcı Zülküf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *