Mehzem Cafe & Bistro - Natoyolu Caddesı No:455/A

4/5 based on 8 reviews

Contact Mehzem Cafe & Bistro

Address :

Natoyolu Caddesı No:455/A, 06480 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9977
Postal code : 06480
Website : http://www.mehzemcafe.com/
Categories :
City : Mamak/Ankara

Natoyolu Caddesı No:455/A, 06480 Mamak/Ankara, Turkey
I
Ismail Eğri on Google

Yilbasi sabahi kahvalti yapalim diye gittik iki kisi yanimizdada kizimiz dedilerki kahvalti iki kisilik 3ncu kisi olursa fark vermeniz gerek bende 40 tlilik 90 tlelik birde 150 telelik vardi bende dedimki 150 tl den getirin yok olmaz bu iki kisilik dediler kalktit buraya giden iki kisi gitsin 3uncu kisiye kahvalti yok bi tabakla bir bardak daha koyamiyolar yazik
We went to have breakfast on New Year's morning, two people were with us and our daughter said that if the breakfast is the 3rd person for two, you have to make a difference, I had 40 TL, 90 TL and 150 strands, so I said, bring them for 150 TL. no, it's a shame they can't put another glass with a plate
R
Rahim Özcan on Google

Bulunduğu semte göre standartı yuksek tutmuş,karşılama hizmet ve ağırlama tarzi ile akılda kalan ekonomik ve şirin bir mekan..Tek handikapi okey sesleri arasında sohbet etmek zor..
It is an economical and cute place that keeps the standard high compared to the district it is located in, with its welcoming service and hospitality style.
Ü
Ümit Ç. on Google

Sürücü sınavı günü (19.12.2021 pazar) hava soğuktu ve çok üşümüştüm. hemen kendimi buraya attım, sıcak bir demleme nane limon çayı ile kendime geldim. Nane limon sonrası, Çay, Türk kahvesi ve Filtre kahve içtim. Aslında oturduğum süre içinde keyif aldım. Ancak tabiki Olumsuzluklsr da vardı. Mesela Filtre kahveyi beğenmedim. Kaliteli bir çekirdekten yapıldığını düşünmüyorum. Diğer olumsuzluk henüz oturmadan garsonun menüyü alıp sipariş için tepenize dikilmesi. İnsanın önce soluk almak istiyorum diyesi geliyor. Aynı garson içeceğiniz biter bitmez boş bardak/fincanı alıp yeni bir istek olup olmadığını sorarak resmen taciz ediyor. Sanırım duraksız birşeyler içmek gerekiyor ?
On the day of the driving test (Sunday, 12.12.2021), it was cold and I was very cold. I immediately threw myself here, catching myself with a hot brew of mint lemon tea. After mint lemon, I drank Tea, Turkish coffee and Filter coffee. I actually enjoyed the time I sat down. But of course, there were also Negativities. For example, I did not like filter coffee. I don't think it's made from a quality core. The other negative is that the waiter takes the menu before you sit down and stands up to you to order. People say that I want to breathe first. The same waiter takes the empty glass/cup as soon as you finish your drink and asks if there is a new request and is officially abusive. I guess I need to drink something non-stop ?
M
Mehmet Babacan on Google

Ok
L
Layth Alzaidi on Google

Good
h
hasanali yalcınkaya on Google

2 h
ت
ترند الأعمال on Google

Prices good , food quality also, services not too much
E
Emrah Başer on Google

you should definetely try their breakfast options. nice and not reallt expensive.

Write some of your reviews for the company Mehzem Cafe & Bistro

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *