MABEL Çikolata Ankara-MABEL Chocolate Ankara - Uğur Mumcu Cd. 63/8

4.8/5 based on 8 reviews

Contact MABEL Çikolata Ankara/MABEL Chocolate Ankara

Address :

Uğur Mumcu Cd. 63/8, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06680
Website : http://www.mabel.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Uğur Mumcu Cd. 63/8, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
İ
İLKER AFŞAR on Google

Kaliteli, hizmet, profesyonellik. Her konuda mükemmeller.
Quality, service, professionalism. They are perfect in every way.
E
Emre Altun on Google

Kendine özgü çikolatalar üretiyorlar. Denemenizi öneririm..
They produce their own unique chocolates. I suggest you try it..
S
Simurg on Google

Engin Bey ilk aradığım andan itibaren çok ilgilendi hemen dükkana gittim zaten istediğim çeşitleri hazırlamıştı. Sunumdan ve içerikten çok memnun kaldım. Ödediğim paranın hakkını fazlasıyla karşıladı. Çok içim rahat ayrıldım. Malum bir markaya iki kat para ödeyeceğime aynı kalitede ürüne hak edileni ödemek iyi hissettiriyor.
Engin Bey was very interested from the first moment I called, I went to the shop immediately, he had already prepared the kinds I wanted. I was very satisfied with the presentation and the content. More than enough for the money I paid. I left very comfortable. It feels good to pay for a product of the same quality, rather than pay twice for a brand.
u
utku burgan on Google

Kaliteli çikolata. Nezih ortam.Görmek lazım.
Quality chocolate. Decent environment. Must see.
A
Aysel Yiğit on Google

Çocukken bayramlarda alınırdı, tadı damağımızda hala ulus ruşenden alıyorum heryyerde yok ...
When I was a kid, it was taken on holidays, I still get the taste of Uluru Ruşen on our palate, it's not everywhere...
D
Demet ENDOĞAN on Google

Her şey için çok teşekkürler. Ürünler harika. Gönderim hızlı ve özenli. Ağız tadı için MABEL.
Thank you so much for everything. The products are great. Shipping is fast and discreet. MABEL for taste.
g
gastroservet on Google

Mabel çocukluğumdan beri çok sevdiğim ve her gördüğümde de çikolata veya kakaosunu aldığım bir marka. Bu şube yakın zamanda açıldı, maalesef çok tanıtım veya reklam yapmıyorlar. Dikkat etmeyenler orada olduğunu bile bilmezler. Hem çok lezzetli çikolatalar yiyip hem de kahve içebileceğiniz, bütün kalabalıktan uzak hoş bir mekan. Daha fazla desteklenmeli ve ziyaret edilmeli.
Mabel is a brand that I love very much since childhood and I get chocolate or cocoa every time I see it. This branch was opened recently, unfortunately they do not promote or advertise much. Those who don't pay attention don't even know it's there. It is a nice place away from all the crowd, where you can eat very delicious chocolates and drink coffee. It should be further supported and visited.
Y
Yasemin lümalı on Google

Sıcak çikolata Ankara'da sadece Mabel'de içilir, enfes ??
Hot chocolate is only drunk at Mabel in Ankara, it's delicious ??

Write some of your reviews for the company MABEL Çikolata Ankara/MABEL Chocolate Ankara

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *