Hof Lounge - kızılırmak mahallesi 1441. Cadde No:8/G Çankaya

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Hof Lounge

Address :

kızılırmak mahallesi 1441. Cadde No:8/G Çankaya, 06510 Çankara/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06510
Categories :
City : Çankara/Ankara

kızılırmak mahallesi 1441. Cadde No:8/G Çankaya, 06510 Çankara/Ankara, Turkey
b
beyza on Google

çalışanları inanılmaz ilgili ve güzel yüzlü, nargilesi güzel ama bi caya bu kadar para verilir mi kardeşim
its staff are incredibly caring and nice-faced, its hookah is nice, but can you pay that much for a cup of tea, bro?
T
Tugce Yuce on Google

Kesinlikle beğenmedim restoran mı kahvehane mi belli değil üstelik lüks bir mekan gibi fiyatları yüksek ama hizmet mahalle kahvesi gibi 20 dk de bi kahve geliyor
I definitely didn't like it. It's not clear whether it's a restaurant or a coffee house, moreover, it's like a luxury place, the prices are high, but the service is like a neighborhood coffee, a coffee comes in 20 minutes
Y
Yiğit Gürsoy on Google

Şahsen ailecek çok fazla beğendiğimiz bir mekandı. Etleri oldukça lezzetli garsonları gayet ilgiliydi. Fakat bugün başımıza gelen bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yemeğimizin içinden vida çıktı. Kibarlık gösterdiler durumu açıkladılar ama sonuçta yemeğimden bir demir parçası çıktı. Hayal kırıklığı oldu bizim için .
It was a place that we personally liked very much as a family. Their meat was very tasty and the waiters were very interested. But what happened to us today left us disappointed. A screw came out of our food. They were polite and explained the situation, but the end result was a piece of iron in my food. It was a disappointment for us.
H
Hakan Ayten on Google

Her şeyi ile tamamen profesyonel. İçecekler, nargileleleri, yemekleri, kokteyleri bir baş yapıt. Garsonlar, valede ki abimiz, içeride ki hanımefendiler. Tamamen Ankara'da biz bu işin en iyisiz diyen tek yer.
Completely professional in everything. Its drinks, hookahs, food, cocktails are a masterpiece. The waiters, our brother in the valet, the ladies inside. It is the only place in Ankara that says we are not the best in this business.
A
Aşır SEZGEN on Google

Nargile cafe olsa da. kahvaltıya geldik. Serpme kahvaltısı çok güzel. Menemen ve kavurmalı yumurtası, tereyağı bal kaymağı sıcak sepeti hepsi güzeldi. Tavsiye ederim. Kusur aransa illaki bulunur. Ancak çukurambar da fiyat performans odaklı en iyi yer.
Even though it's a hookah cafe. We came for breakfast. The breakfast spread is very nice. Menemen and scrambled eggs, butter honey cream hot basket were all good. I advise. If a fault is sought, it will be found. However, Çukurambar is the best price-performance oriented place.
K
K Gezgin on Google

Büyük ekranlarda maç yayını yapılıyor, koltukları rahat, fiyatlar biraz yüksek ancak o da mekandan ve bulunduğu muhitten kaynaklı. Ortam olarak da güzel, yoğun nargile kokuyor gelecek olanlar bunu göz önünde bulundursun.
The match is broadcast on big screens, the seats are comfortable, the prices are a little high, but that is due to the venue and its environment. The environment is nice, intense hookah smells, those who will come should take this into consideration.
O
Ozan Dalkilic on Google

Really good location, very attending crew. We had different types of ‘pide’s and they were amazing. Also sisha was incredible.
E
Ellamir on Google

Nice place for chill out great hookah ⏳

Write some of your reviews for the company Hof Lounge

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *