Seyyar Pilavcı - Olgunlar Cd. 11/A

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Seyyar Pilavcı

Address :

Olgunlar Cd. 11/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06420
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Olgunlar Cd. 11/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
d
doğukan uludağ on Google

burdan pilav yemeden geçmeyin
don't go here without eating rice
T
Tolga Darende on Google

Tavuklu pilavı gerçekten çok başarılı.Mekanın temiz oluşu sahibinin duruşundan belli zaten.Bu gerçekten benim restoranlarda aradığım ilk şey.Bu yönden beni tatmin etti.Mekan biraz dar ama dar olması daha sıcak bir ortam yaratmış.İstek üzerine getirdikleri turşu gerçekten mükemmel kesinlikle isteyin.Tek negatif yorumum kapalı ayranının bilinen bir marka olmaması.Bunuda düzeltirlerse harika olur.
Chicken pilaf is really very successful. The fact that the kitchen is clean is already evident from the owner's stance. This is really the first thing I've been looking for in my restaurants. In this respect it has satisfied me. The space has created a warmer environment which is a bit narrow but narrow. The pickles they bring on the request are absolutely perfect. my negative comment is not a known brand of closed buttermilk.
M
Mehmet Deniz Kesimer (MDK) on Google

Bugün bu saatte yediğimiz pilav, yarısı dibi tutmuş kalanı ise lapaydı. Yedikten sonra da pos makinesi çalışmıyor demesi, üstüne tüy dikti. Hayır nakit olmasa yanımda ne yapacağız, söylesene peşin peşin. Gitmeyin abi, gitmeyin de yemeyin de. Midenize yazık.
Today we eat rice at this hour, half of the bottom was kept porridge. After eating the pos machine say that does not work, sewed a feather on top. No, tell me what we're gonna do with me if it's not cash. Don't go, dude, don't go or eat. Shame on your stomach.
E
Ezgi Ayvazoğlu on Google

Tüm malzemeleri çok kaliteli ve işletmeci çok kibar. Temiz bir restoran tavsiye ederim ✨
All the materials are very high quality and the operator is very polite. I recommend a clean restaurant ✨
Z
Zeze on Google

Bir tabak pilava 25 TL vermek istiyorsanız gidin aman aman bir yer değil
If you want to pay 25 TL for a plate of rice, it's not a good place to go.
M
Meki Şimşek on Google

İyi değil daha iyilerini illa ki yemişsinizdir.
It's not good, you must have eaten better ones.
A
Ali Cetin on Google

pilav için taze denilmesine rağmen bi kuruluk ve ısıtılıp dibi tutmuş gibiydi porsiyonlara gelecek olursak 1.5 söylememize rağmen ortalama bi insanı doyuracak kadar değildi
Although it was called fresh for rice, it was dry and seemed to hold the bottom after being heated. As for the portions, even though we said 1.5, it was not enough to feed an average person.
C
C.o.S on Google

çok güzel ortamı var. fiyatları gayet uygun ve taze. tavsiye ederim.
It has a very nice environment. The prices are very reasonable and fresh. I advise.

Write some of your reviews for the company Seyyar Pilavcı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *