ÇORBACI ALİ USTA - Esat Cd. NO: 29/A

4.1/5 based on 8 reviews

Contact ÇORBACI ALİ USTA

Address :

Esat Cd. NO: 29/A, 06010 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9877988
Postal code : 06010
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Esat Cd. NO: 29/A, 06010 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Abdullah turkoglu on Google

A
Abdullah Türkoğlu on Google

Harika lezzetler kesinlikle tavsiye ederim
Great flavors would definitely recommend
i
ismail Ozdemir on Google

F
Furkan Kaleli on Google

Z
Zeliha Weda on Google

Personeller güleryüzlü ve ilgiliydi. çorbaya ve kebaba bayıldım kesinlikle tavsiye ediyorum.
The staff were friendly and engaging. I love the soup and kebab, I definitely recommend it.
M
MUSTAFA DÜNDAR on Google

Servis personeli gayet güler yüzlü bir abimizdi çorbaları hiç beğenmedik ve dürüm söyledik içinde sadece domates vardı
The service staff was a very friendly brother, we didn't like the soups at all and we sang wrap, there was only tomato in it.
S
Selvi Güven on Google

Sabah sabah getirden çiğ tuzlama çorbası sipariş vermek isterseniz tavsiye ederim. Ve bu çiğ tuzlama çorbasına verecek 72 tl niz varsa hiç beklemeyin. Ayıptır yahu
If you want to order raw salted soup in the morning, I recommend it. And if you have 72 TL for this raw salted soup, don't wait. It's a shame
C
Cevdet Ulutürk on Google

Çorbacı Ali usta çorba durağı çorba saati lezzet ustası mükemmel mercimek kelle paçası işkencesi tızlaması ve kebaplarıda ayrı bir lezzetli tavsiye ederim muhakkak uğrayın müptelası olacaksınız
Soupci Ali master soup stop soup time master of taste, excellent lentil head trotter torture, zrazy and kebabs are also delicious, I recommend you stop by, you will definitely be addicted

Write some of your reviews for the company ÇORBACI ALİ USTA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *