Rakkas Fasıl Meyhane

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Rakkas Fasıl Meyhane

Address :

Bahçelievler Mh., 7. Cadde YediKapı 46/16, 06490 Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Ankara

Bahçelievler Mh., 7. Cadde YediKapı 46/16, 06490 Ankara, Turkey
N
Nuray on Google

Kesinlikle meyhane değil pavyon burası. İçeride sapsızların olduğu yanlarında değişik giyinimli kadınların oturduğu bir mekan.Şarkı söyleyen göğüsü açık abi masaya düşecek gibi şarkı söylüyor.Yemek kalitesi vasatında altında. Dünya para veriyorsunuz rakınızı doldurmuyorlar bile.Mikrofonun değişik erkek ve kadınların elinde gezdiği değişik bir mekan.Bahçelide böyle bir mekanı nasıl bulduk anlam veremedim.Neyse pavyon deneyimi yaşamış olduk
This is definitely a pavilion, not a tavern. It's a place where the sessile people are sitting next to them with different dressed women. The singing brother with open breasts sings like he's going to fall on the table. The quality of the food is below average. You pay in the world, they don't even fill your raki. It's a different place where the microphone is held in the hands of different men and women. I couldn't understand how we found such a place in Bahçeli. Anyway, we had a pavilion experience.
Y
Yağmur Uz on Google

Hafta içi fasıl ekibi şahaneee asıll bomba ise haftasonu başlıyor çılgın talatt çok iyi eğlendiriyor mezeler çok lezzetliydiii yemeklerden saç kavurması ve köftesiii çok güzelll kesinlikle tavsiye ederimm eğlencesine diyecek laf yokkk eğlenmek ve nezih bir mekan isteyen olursa kesinlikle gitmeli ankaranın en iyi meyhanelerinden biriii, süpeeer????
During the week, the fasil team is awesome, the real bomb is starting at the weekend, crazy talatt is very entertaining, the appetizers were very deliciousiii the fried hair and meatballs are very good. I definitely recommend it. ??
Ş
Şirin Ay on Google

Ortamm desen güzel, yemekler ve mezeler desem güzel, eğlenceeee desen ultraaa güzelll, çalışanların ilgisi de güzel... bir mekandan daha ne istenilie kiiii on numara mekandı bayıldık vallahiiiii kesinlikle gidin pişman olmazsınızzz
My environment is beautiful, if I say the food and appetizers, it's nice to have fun, the attention of the employees is also nice... what more could one want from a place?
i
irem mercimekci on Google

Ortam çok nezih ve gayet eğlenceli bir mekan, yemekler, mezeler de cok leziz kötü yorum atanlar ne bekliyor ben anlamadımmm kesinlikle ankaranın sayılı güzel yerlerinden öneririmmm????
The environment is very decent and very entertaining, the food and appetizers are also very delicious, I don't understand what those who leave bad comments are waiting for, I definitely recommend it from one of the few beautiful places in Ankara????
M
M A on Google

Oldukça nezih bir ortam. Canlı müzik kalitesi, ürünlerin tazeliği ve güleryuzlu personeli ile ideal bir mekan. En güzel tarafı 7. Cadde gibi bir yerde otopark sıkıntısı yaşamıyor olmanız. Kendine özel otoparki var. Fiyatlar gayet makul. Denemenizi öneririm
It's a very pleasant environment. It is an ideal venue with the quality of live music, the freshness of the products and the friendly staff. The best part is that you don't have a parking problem in a place like 7th Street. It has its own private parking lot. Prices are quite reasonable. I suggest you try
A
Aleyna Sıraç on Google

Cumartesi günü kızlarla gittik ve çoookk eğlendik. Asla rahatsız edilme gibi olaylar olmuyor. Garsonundan tut her çalışanı gayet güler yüzlü. Eğlenmeden dönmezsinizz kızlar size öyle söyleyeyimmm?????? yemekler mezeler her şey şahaneydi. Bundan sonra eğlencenin tek adresi RAKKASSS❤??
We went with the girls on Saturday and we had a lot of fun. Incidents like being disturbed never happen. Every employee, from the waiter, is very friendly. You won't come back without having fun, girls, let me tell you that ?????? food, appetizers, everything was wonderful. From now on, the only address for entertainment is RAKKASSS❤??
i
iclal şimşek on Google

It was splendid experience and great service.
E
Edwin Van Iersel on Google

Fine meyhane nice entertainment and good food.

Write some of your reviews for the company Rakkas Fasıl Meyhane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *