YEMEK TURK RESTORAN - Mat-sit İş Merkezi 1518.sok No:2/27 İvedik Osb

3.8/5 based on 8 reviews

YEMEK TÜRK | Yemek - Catering - Organizasyon - Yemekturk.com.tr

Yemek Türk; yemek ve organizasyon, MEB eğitimli kurslar düzenleyip, kamu ve özel işyerleri için kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri hazırlıyor.

YEMEK TÜRK | Yemek - Catering - Organizasyon - Yemekturk.com.tr

Resimlerle Biz

Yemek Türk; insana ve çevreye verdiği değer, nitelikli personel, eğitim, kalite, hijyen ve sürekli gelişim ve iyileştirmeye olan inancının gereği olarak çok kısa bir zaman içerisinde TSE EN ISO 9001:2008;Kalite Yönetim Sistemi Belgesini, TSE ISO EN 22000; Gıda Güvenliği Belgesini, Helal Gıda Sertifikalarını almış; TSE ISG OHSAS TS 18001:2008; İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi, (TSE ISO EN 14001:2004) Çevre Belgesi, TSE ISO EN 10002; Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmalarını ise sürdürmektedir.

Contact YEMEK TURK RESTORAN

Address :

Yemek Turk Catering, Mat-sit İş Merkezi 1518.sok No:2/27 İvedik Osb, 06378, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06378
Website : http://www.yemekturk.com.tr/
Categories :

Yemek Turk Catering, Mat-sit İş Merkezi 1518.sok No:2/27 İvedik Osb, 06378, Turkey
Y
Yusuf KAYA on Google

Araç bakımı için gittimiz yere yakındı çorba içmek istedik saat 8 30 olmasina rağmen açılmamış gibiydi. Personel bizden sonra geldi sandalyelerimizi biz indirdik çorba geç geldi.....Çorba lezzetliydi. Fiyat uygun.
It was close to the place we went for car maintenance, we wanted to drink soup, although it was 8:30, it seemed unopened. The staff came after us, we lowered our chairs and the soup came late .... The soup was delicious. The price is affordable.
D
Derya Sabancı on Google

Sulu yemek olarak iş yerimiz adına sipariş verdik. Siparişimiz alındı. Ancak 1.15 dk geçmesine rağmen yemekler gelmedi. Tekrar aradığımızda ise siparişiniz yoktur denildi ve internet sitelerinde reklam olarak çıkan telefon numarasının sadece ızgara çeşitlerinin olduğu, sulu yemek bölümüne ait olmadığı söylendi. Bir daha yemek siparişi veya bu kuruluşun ürünlerinden hiçbirini kullanmam.
As an aqueous meal, we ordered on behalf of our workplace. Our order has been received. However, after 1.15 minutes, meals did not come. When we called again, it was said that you do not have an order and it was said that the phone number that appeared on the websites as advertisements is only grilled varieties and does not belong to the juicy food section. I will never order food or use any of this organization's products.
B
Burak Yıldız on Google

Teknopark restorani için zaten vasatti üstüne zam yaptınız hizmetinizde kalitenizde iyice düştü.keske zamları düşündüğünüz kadar hizmetinize zaman ayirsaniz. Kötü hizmet.
You've already made a price increase for the Technopark restaurant. Bad service.
İ
İSMAİL YILDIRIM on Google

Teknopark’ta hamburgerleri temelli dondurucuya koyup öyle getirin , 1 saatte zor geldi zaten. Hepsi buz gibi beklemiş ürün şeklinde getirilmiş birde 1 saat bekletiyorsunuz.
Put the hamburgers in the freezer in Technopark and bring them like that, it was hard in 1 hour. All of them are brought in the form of frozen products, and you wait for 1 hour.
B
Bilal Şimşek on Google

Teknopark yerleşkesindeki mekan önceden oldukça güzel hizmet veren mekan sonunda gerek fiyat gerek kalite olarak iyice bozdular. Utanmasalar et yemeğini tatlı kaşığıyla koyacaklar. Hamburger sipariş ediyoruz içinde malzeme eksik, bozulmuş marul koymuşlar. Patates kızartması pörsümüş ve soğuk geliyor. Bir daha asla uğramayacağım mekanlar arasında yerini alıyor.
The venue in the Technopark campus, which served quite well before, eventually deteriorated in terms of both price and quality. If they are not ashamed, they will put the meat dish with a dessert spoon. We order a hamburger, the material is missing, they put spoiled lettuce. The french fries are shriveled and cold. It is one of the places I will never visit again.
İ
İsmail can Merhap on Google

Yemekler 1- 1.5 saatte geliyor garsonlar çok yavaş çalışıyorlar sipariş önceliği yok bizden sonra gelen kişilere daha önce yemek veriliyor
Food comes in 1-1.5 hours, waiters work very slowly, no order priority, people who come after us are served food before.
E
Erdem Çevik on Google

Teknopark yerleşkesinde verdiğimiz bir sipariş 1 saatten daha uzun sürede geliyor. Garsonlar ilgisiz ve çok yavaş. Bizim verdiğimiz sipariş başkalarına verilebiliyor. Sonra gelen kişiler daha önce yiyip gidebiliyor. Alt tarafı 10 tane masa var idare edebilmek bu kadar zor olmamalı.
An order we place at the Technopark campus arrives in more than 1 hour. Waiters are indifferent and very slow. Our order can be given to others. People who come later can eat earlier and leave. There are 10 tables at the bottom, it shouldn't be this hard to manage.
r
ramazan çeken on Google

Ok

Write some of your reviews for the company YEMEK TURK RESTORAN

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *