Nostalji Fasıl Meyhane - Nostalji Fasıl Meyhane

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Nostalji Fasıl Meyhane

Address :

06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +999
Postal code : 06490
Website : https://nostalji-fasl-cafe-bar.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06490 Çankaya/Ankara, Turkey
U
Uğur on Google

Eşinizi arkadaşınızı alıp goturebileceginiz ciğeri ve kanati muhteşem fiyat konusunda uygun nadir yerlerden biri, eh muzik konusunda arada arabesk çıkıp kulaklarımızı tikadiysakta diğer hizmetleri iyi olduğu için bu olayı göremezsen geldik
It is one of the rare places where you can take your spouse and take your friend and have a great price, and we came here if you could not see this event because the other services are good even though we occasionally come out arabesque about music.
B
Bilal Çakmak on Google

Mezeleri güzel ışletmeci Özkan bey ise samimi ve çok neşeli
Ozkan, the owner of the appetizers, is sincere and very cheerful.
T
Tolga Ay on Google

Fiyatlar ortalama, mezeler 10-20 arasında. Kalamar 40 tl. Ankarada büyük restorantlarda yedim en fazla 25 tl idi. Puan ordan kırdım bazı mezeler normalden abartılı bir şekilde pahalı fakat mekan güzel. Konum itibariyle ulaşım kolay.
Prices are average, appetizers are between 10-20. Squid 40 tl. I have eaten in large restaurants in Ankara, at most 25 TL. The points I broke from there are some appetizers exaggeratedly expensive but the place is nice. Easy access by location.
C
Coşkun Solmaz on Google

Nezih ve aile ortami bi mekan.
A decent and family atmosphere place.
S
SolarParkGroup.com | Muhasebe on Google

sıcak ve eğlenceli bir ortam, çok beğendik.
warm and fun environment, we liked it very much.
M
Merve Sarıbıyık on Google

İşletmecisi güler yüzlü, sıcacık nezih bir ortam. Kesinlikle tavsiye ediyorum, fiyat&kalite olarak daha iyisini bulamazsınız. Ailecek de gidilebilir. İlginize çok teşekkür ediyoruz çok memnun kaldık.
The owner is a smiling, warm and decent environment. I definitely recommend it, you will not find better in terms of price & quality. The family can also go. Thank you very much for your interest, we are very pleased.
B
Batuhan Kaynar on Google

Merhaba arkadaşlarımızla gelmeyi düşünüyoruz yorumları okuduk içimize sindi fakat menüyü göremedik nasıl ulaşabiliriz menüye
Hello, we are thinking of coming with our friends, we read the comments, we felt comfortable, but we couldn't see the menu, how can we reach the menu?
D
Deniz Gündüz on Google

Sıcak yüzlü işletmecisiyle ailenizle gidebileceğiniz sıcacık bir mekan??
A warm place where you can go with your family with a warm-faced manager ??

Write some of your reviews for the company Nostalji Fasıl Meyhane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *