ATAR CAFE MAMAK - Natoyolu Caddesı 142/D

4.1/5 based on 8 reviews

Contact ATAR CAFE MAMAK

Address :

Natoyolu Caddesı 142/D, 06600 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9979
Postal code : 06600
Categories :
City : Mamak/Ankara

Natoyolu Caddesı 142/D, 06600 Mamak/Ankara, Turkey
F
Ferhan Caglar on Google

Çok ilgili çalışanları var müşteri değil sanki misafir gibi karşılıyorlar. Herkese tavsiye ederim.
They have very interested employees, they welcome them as if they were guests, not customers. I would recommend it to everyone.
S
Sahika Tuncer on Google

Ikinci gidisimiz ilkindede hic kimse ilgilenmedi 10 dk bekledik ne ilgi var ne ilgilenen var bizde bunun ustune kalktik menu getirmek ya da ilgilenmek yerine yan masayi duzeltmekle ugrasiyorlar sinir bozucu!
No one was interested in the first visit, we waited for 10 minutes, there is neither interest nor interest.
k
kübra kılıçarslan on Google

Çalışan arkadaşlar hitap ve üslup konusunda yetersiz. Çalışan kadrosu umarım bir daha gittiğimde değişir. Onun dışında ürünler ve sunum gayet kaliteli.
Employees cater to friends and are inadequate in style. I hope the staff will change the next time I go. Apart from that, the products and presentation are fine.
P
Pınar Şeremet on Google

Kısık seste müzik olsa daha güzel olur çünkü diğer masadaki insanların sesini duymuk pek hoş olmuyor.
It would be nice if there was music in low volume because it is not very nice to hear the people at the other table.
s
savaş uzunbayır on Google

hoş bir mekan. çalışanları sıcak ve ilgili, ürünleri taze ve lezzetli. özellikle bağlama dinlemek istiyorsanız, cuma ve pazar günleri gitmenizi tavsiye ederim.
a nice place. employees are warm and caring, their products are fresh and delicious. I recommend you to go on Fridays and Sundays, especially if you want to listen to baglama.
M
MUSTAFA UYAR on Google

Kahvaltıdaki tost güzeldi; fakat temizliğe biraz daha önem verilmeli. Tuvalet ışıkları bir an önce düzeltilmeli, tamir edilmeli.
The toast for breakfast was nice; but a little more attention to cleanliness. Toilet lights should be corrected and repaired as soon as possible.
Y
Yiğit on Google

Personeller güler yüzlü fakat müzik aşırı sesli ve ortam yeterince temiz değil acılan servisler ve koltuklar vs.
The staff are smiling, but the music is too loud and the environment is not clean enough.
G
Görkem Akgün on Google

İlgi ve alaka çok güzel. Sunumları lezzetli. Ve en güzeli canlı müzik var. Ve söyleyen arkadaş çok güzel şarkılar söylüyor. Ağzı a sağlık. Müzik söyleyen arkadaş Egemen . İlgi alakası için teşekkür ederiz
Interest and relevance is very good. Their presentations are delicious. And the best thing is live music. And the singer sings beautiful songs. Mouth a health. Egemen who sings music. Thank you for the interest

Write some of your reviews for the company ATAR CAFE MAMAK

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *