Simit Sarayı Next Level AVM - Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Caddesi No: 3 Next Level AVM C-1/70

2.9/5 based on 8 reviews

About Simit Sarayı Next Level AVM

Dondurulmuş unlu mamuller, ekmek, meyveli şurup, pasta ve dondurma çeşitleri ile kurabiye, gevrek, galeta gibi hafif fırıncılık ürünlerinin üretimi, depolanması, satışı, tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında bir dünya markası olmayı ilke edinen
SİMİT SARAYI,

Üretimin her aşamasında ve son üründe insan sağlığını, gıda güvenliğini ve çevrenin korunmasını, helal uygunluğu ve kaliteyi esas alarak, müşteri beklentilerinin üstünde ürün ve hizmet sunmayı,

Gıda güvenliği kültürünü işletme içerisinde sürekli desteklemeyi,

Uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara uygun çalışma ortamını sağlamayı, uygunluk yükümlülüklerini ve müşteri gerekliliklerini yerine getirmeyi,

Seçkin, alanında uzman ve güvenilir tedarikçilerle iş birliği yapmayı,

Çevre kirliliği, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilincini sağlamayı ve bu maksatla sistemli, metodik eğitimler yapmayı, yetkinliği sağlamayı,

Çalışan personele, taşeronlara ve ziyaretçilere, halka ve çevreye üretim faaliyetlerimiz esnasında maruz kalabileceği her türlü sağlık ve çevre ile ilgili konularda ve her aşamada önleyici bir yaklaşımla tehlike miktarını en aza indirmeyi, koruyucu tedbirler almayı,

Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yapmayı, çalışanların emniyetini, ürün güvenilirliğini ve çevrenin korunmasını sağlamayı,

Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,

Çevreye olan sorumluluk bilinci ile uygun çevre şartlarını sağlamayı, kirliliği önlemeyi,

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Helal yönetim şartlarına uymayı,

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Helal hedeflerini planlayıp gerçekleştirmeyi,

Her aşamada danışma ve çalışanların katılımını sağlamayı,

İç ve dış iletişimi etkin kullanarak şeffaf, paylaşımcı ve çözüm odaklı bir faaliyet sürdürmeyi,

Süreçlerin performansını arttırmak, sürekli iyileştirme ve geliştirme için kaynakları etkin ve verimli kullanmayı taahhüt eder.


YÖNETİM

Contact Simit Sarayı Next Level AVM

Address :

Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Caddesi No: 3 Next Level AVM C-1/70, 06410 Çankaya, Turkey

Postal code : 06410
Website : http://www.simitsarayi.com/
Categories :
City : Çankaya

Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Caddesi No: 3 Next Level AVM C-1/70, 06410 Çankaya, Turkey
K
Kevser Türkan Karakaş on Google

Çalışanları sokaktan çevirip almışlar, müşterinin yüzüne bakmak istemeyen tipler. Bir soru sorduğumda bile sinirleniyorlar. Hak etmeyeni çalıştırmayın işletmenizde. Diğer eksi puanım ise bu kadar geniş bir mekanda sigara içilen bir alan yaratılmamış bir daha tercih etmeyeceğim.
They took the employees away from the street, the types who don't want to look at the customer's face. They get angry even when I ask a question. Do not employ unworthy people in your business. My other minus point is that I will not choose it again if a smoking area has not been created in such a large place.
İ
İzzo Can on Google

Sakin nezih bir ortam .En önemlisi temiz. Herkese tavsiye ederim
It is a calm and decent environment. Most importantly, it is clean. I would recommend it to everyone
d
demir s. durak on Google

İcinden kil cikan dunden kalan malzemeleri servis ediyorlar. Birde selfservis 10kisi vardi sirada.. gereksiz bir mekan kapatirlar zaten.
They serve the rest of the dunden remaining clay. There is a self-service at the time .. There is a unnecessary place.
T
Toni Krooo on Google

Çok güzel biryer ilgi alaka süper çalışanların eline sağlık böyle devam hepsine teşekkürler.
It's a very nice place, great attention, good luck to the super staff, keep it up, thank you to all of them.
T
Tırtıl Can on Google

Gerçekten harika bir yer çok ilgililer canla başla azkişi olmalarına rağmen müşteri memnuniyeti için ellerinden geleni yapıyorlar.Mağaza yöneticisi olarak görev yapan beyefendi çok kibar nazik ve ilgili oda canla başla çalışıp müşterileriyle ilgileniyor.Çok güzel işletme herzaman böyle devam elinize sağlık.
It's a really great place, they are very interested, even though they are very few people, they do their best for customer satisfaction. The gentleman who works as the store manager is very polite, courteous and the relevant room works diligently and takes care of his customers. Very nice business, always keep it up, good luck.
M
Muhammet Duman on Google

Yiyeceklerin içerisinde sineklerin uçuştuğu ve bunu söylediğiniz zaman umursamadan işlerine devammışım değişik bir yer
It's a different place where flies are flying in the food and when you say that, I went about my business without caring.
K
Kontr. Murat Y on Google

Simit sarayı şubeleri genel olarak incelikten , naiflikten ,müşteri odaklılıktan uzak ama bu şube fersah fersah bu gibi etik tutumların dışında (!) Ortada dolanan , işletme yöneticisi olduğunu düşündüğümüz bey kimseye aldırmadan garson azarlayabiliyor, müşteriler aleyhine konuşuyor , sipariş aldığı zaman ters ters sorular soruyor ,burnu havalarda garip tavırlar sergiliyor. Bir an önce yiyin gidin havası esiyor burada ,hoş zaten bulunduğu lokasyon uzun uzun oturup zaman geçirenlerin yeri değil buna rağmen her gelenin azarlanır biçimde karşılandığı bir mekan. Fiyatlar gereksiz pahalı. Müşteri ayrımı kast sistemi gibi ,gözünüzün içine baka baka size ve pozitif ayrım yapılan kişiye uygulanan adaletsiz muameleyi görüyorsunuz. Gerçekten anlamadığım şeylerden biri de şu öyle bir yerde nasıl hijyenden uzak masalarla hizmet verir bir işletme ? Siz siz olun adım atmayın içeri , hemen bitişiğinde ki kahveciye girip bir fincan kahve ile açlığınızı bastırın daha iyi. Evet aç kalın ama bu şubeye kazandırmayın ,belki işletmeci ve çalışanlar biraz kendilerine çeki düzen verirler.
Simit Sarayi branches are generally far from being polite, naive, and customer-oriented, but this branch is far beyond such ethical attitudes (!) his nose is acting strangely in the air. The air is blowing here as soon as possible. The prices are unnecessarily expensive. Just like the customer discrimination caste system, you look into your eyes and see the unfair treatment applied to you and the positively discriminated person. One of the things I don't really understand is how can a business serve with unhygienic tables in such a place? If you're the one, don't step inside, it's better to go into the coffee shop right next to it and suppress your hunger with a cup of coffee. Yes, stay hungry, but don't bring money to this branch, maybe the operators and employees will spruce up a little.
R
Robin Gggg on Google

Perfect good.

Write some of your reviews for the company Simit Sarayı Next Level AVM

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *