LokoBomb

3.9/5 based on 8 reviews

Contact LokoBomb

Address :

Giresun Cd. No:10/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Giresun Cd. No:10/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
M
Murat Kahraman on Google

Y
Yusuf Çiçek on Google

N
Nicholai Hel on Google

M
Mehmet Yusuf Ozmen on Google

Çok taze ve lezzetli
So fresh and delicious
E
Emir Semih B. on Google

Beyaz Çikolatası lezzetli değil lokması hamur olmuş. Kreması güzel değil
The white chocolate is not delicious but the dough is dough. The cream is not nice
Y
Yusuf Suluyer on Google

Ya gülmekten ölüyorum şuan kerizliğime .. 24 lira verdikleri lokma ayıp denecek kadar az 8 adet sade 8 çikolatalı .. yakında kapanmasını dilerim..
I'm dying of laughing, right now, to my soulfulness .. The bite they gave 24 lira is so shameful that there are only 8 plain 8 chocolates .. I wish it to close soon ..
S
Sercan kivanc on Google

Bu kadar merkezi bir yerde bu kadar kötü lokma yapan bir yeri bulmayı nasıl başardım tebrik ediyorum kendimi. Bir lokma daha kötü yapılamaz sanırım. Lokma dediğin çıtır çıtır olur buranınki resmen hamur. Yok kardeşim sakın burada lokma yemeyin lokmadan soğursunuz. Benden söylemesi.
I congratulate myself how I managed to find a place that made so bad bite in such a central place. I don't think a bite can be made worse. What you call bite is crunchy, here is officially dough. No, brother, do not eat bite here, you get cold without bite. To tell me.
c
cüneyt çaycı on Google

nice

Write some of your reviews for the company LokoBomb

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *