ANTEPLİ YEMEK DÜNYASI

4.1/5 based on 7 reviews

Contact ANTEPLİ YEMEK DÜNYASI

Address :

Adnan Menderes Blv. No:20 / A, 06980 Kahramankazan/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +997
Categories :
City : Kahramankazan/Ankara

Adnan Menderes Blv. No:20 / A, 06980 Kahramankazan/Ankara, Turkey
T
Talip Dönmez on Google

C
Cengizhan Işık on Google

Gayet güzel sorunsuz
Pretty nice seamless
A
Atakanbilir on Google

Güzel yemek
Nice meal
A
ALİ RIZA Kaynar on Google

7 tl di 10 tl oldu indirim şart
It was 7 TL to 10 TL. Discount is a must.
T
Tugce Yuce on Google

Mezeleri ve yemeklerine bayıldığım tek yer ?
The only place I love appetizers and food ?
C
Cesur “cskne” Türk on Google

Personel yemeklerden memnun. Yalnız Tabldot yemek 14 TL idi. Dün 15 TL olmuş. Paket yaptırırsan 16 TL. Paket yaptırınca neden fiyat artıyor anlamadım! Ayrıca pakete konulan yemek porsiyonu daha az. Az yemeğe daha çok para ödüyorsunuz.
The staff is satisfied with the food. Table d'hôte alone was 14 TL. It was $15 yesterday. 16 TL if you make a package. I don't understand why the price goes up when I get a package! In addition, the portion of food put in the package is less. You pay more for less food.
A
ANTEPLİ YEMEK DÜNYASI on Google

Yorumlarınız için teşekkür ederiz. 01/08/2021 Tarihi ile yemek birim fiyatlarımızda değişiklik olmuştur. Tek tek yemek tabaklarına makinalarda presleyeyerek gönderdiğimiz seçmeli yemek hizmeti birim fiyatı normal yemek birim fiyatından -ek maliyetleri sebebi ile- 1 TL fazladır. Makina da preslendiği için normal ölçülerde dolum yapılan tabaklar az izlenimi verse de gramajları aynıdır. Her bir eleştiriniz bizim için kıymetli ; memnunuyetiniz ise paha biçilmez!
Thank you for your comments. With the date of 01/08/2021, there has been a change in our meal unit prices. The unit price of the elective food service, which we send by pressing the individual dinner plates in the machines, is 1 TL more than the normal meal unit price -due to the additional costs-. Since they are pressed in the machine, the plates filled in normal sizes give the impression of less, but their weight is the same. Your every criticism is valuable to us; your satisfaction is priceless!

Write some of your reviews for the company ANTEPLİ YEMEK DÜNYASI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *