Teyze'nin Yeri

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Teyze'nin Yeri

Address :

1476. Sk., 06378 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey

Categories :
City : İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara

1476. Sk., 06378 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey
O
Ozer Yurdal on Google

M
Mustafa YAPRAKCI on Google

Özensiz bir yer
Sloppy place
m
muammer Yıldırımoğlu on Google

Yemekler çok güzel
Food is very good
e
ertan demirkollu on Google

Yemeklerin hepsi güzeldi ama ciğer bir harikaydı!
The meals were all nice, but the liver was great!
r
rabia misir on Google

Harika yemekler, tatliş teyze, süper tat, süper kalite, süperr ucuz. Daha ne olsun
Great food, sweet aunt, super taste, super quality, super cheap. What more
I
Imran Edisan on Google

Temiz kaliteli malzemeler ile harika lezzetler. Güler yüz
Great flavors with clean quality ingredients. smiling face
y
yasin narlık on Google

Genel olarak başarılı sayılabilir fakat bir mantıdan ne beklediğinize bağlı benim beklentim çok yükselti fakat beklentimin altında kaldı, öyle vaaav diyebileceğim bir lezzetle karşılaşmadım kötüde değil. Gidip yenebilecek bir standarta sahip.
It can be considered successful in general, but depending on what you expect from a ravioli, my expectation has increased very high, but it was below my expectation, I have not encountered a taste that I can say so promising. It has a standard that can go and beat.
a
ahmat hamid on Google

Good food good people

Write some of your reviews for the company Teyze'nin Yeri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *