Muno Dondurma - 1242. Cd. 26/B

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Muno Dondurma

Address :

1242. Cd. 26/B, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9777
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1242. Cd. 26/B, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
S
Senol Baran on Google

Geçmişten gelen birikimiyle halen kendi üretimi olan dondurmayı tüketicilere sunan bu işletme farklı tad arayanlar için ilginç gelebilir.
This business, which still offers its own ice cream to consumers with its experience from the past, may be interesting for those looking for a different taste.
A
Aydın İspirlioğlu on Google

1 kg dondurma aldim. 1 kg fiyati ise 80 TL'dir. Cesitlerini denedim bana en lezzetli gelen ise sadesiydi. Yolum bir daha duserse sadesinden alip gecerim.
I bought 1 kg of ice cream. The price of 1 kg is 80 TL. I tried their varieties, the most delicious for me was the plain one. If my way falls again, I will take it from the plain.
g
gastroservet on Google

Ankara'da iyi dondurma yapan esnafımız olduğu için çok şanslıyız. Herbiri birbirinden farklı kıvam ve lezzete sahip. Bunlardan biri de @munodondurma . Önemli bir geleneği yaşatan ve başkalarına benzemeyen çok lezzetli dondurmalar yemek için gitmenizi tavsiye ederim.
We are very fortunate to have a good ice cream shop in Ankara. Each of them has different consistency and taste. One of them is the monkey. I recommend you to go to eat a lot of delicious ice creams, which have a significant tradition and are unlike any other.
M
Mücahit ARSLAN on Google

Adı çıkan dondurmacılardan.Lezzet-fiyat oranında fiyatı yüksek. Küçücük tek top 1,5TL, şöyle doya doya dondurma yiyeyim derseniz 8-9TL'yi gözden çıkarmanız gerek. Hadi çıkardık diyelim lakin paranızın hakkı olan lezzet ne yazık ki mevcut değil. Dondurmalarda süt yok veya varsa da çok az. Ben de hayal kırıklığı..
It is one of the named ice cream shops. The price is high in the flavor-price ratio. If you say I have a tiny single ball of 1.5TL, I would like to eat ice cream, 8-9TL should be revised. Let's say we did it, but the flavor right for your money is unfortunately not available. There is no milk in the ice creams or very little if any. I'm disappointed too ..
i
ilkay Korucu on Google

Muno Dondurmasının sahibi çok kibar ve güler yüzlü. Dondurmayı kendileri yapıyor. Çok taze ve çeşit bol. Topu 4 TL çokta uygun. Dondurmamızı yerken yere düşürdük ücretsiz tekrar verdi. Bol kazançlar dileriz.
The owner of Muno Ice Cream is very kind and smiling. They make their own ice cream. Very fresh and lots of variety. Ball for 4 TL is very affordable. While we were eating our ice cream, we dropped it on the floor and gave it again for free. We wish you good luck.
L
Lutfu Polat on Google

Nerdeyse 10 yıldır bildiğim Mükemmel bir tat ve en önemlisi gerçekten çok temiz gönül rahatlı ile öneririm
I have known for almost 10 years. Excellent taste and most importantly, very clean. I recommend it with peace of mind.
H
Halis ÇITIR on Google

Yaklaşık 6-7 yıllık aile dondurmacımız. Gönül rahatlığıyla gidilir. Meyveli dondurma seven birisi olarak gayet başarılı buluyorum.
Our family ice cream shop for about 6-7 years. You can go with peace of mind. As someone who likes fruit ice cream, I find it very successful.
y
yaman kellizy on Google

Best ice cream in Ankara

Write some of your reviews for the company Muno Dondurma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *