Adana Durumcusu - İnkılap Sk. No:8 D:18

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Adana Durumcusu

Address :

Cumhuriyet, Kızılay, Sakarya Cad, İnkılap Sk. No:8 D:18, 06430 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06430
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Cumhuriyet, Kızılay, Sakarya Cad, İnkılap Sk. No:8 D:18, 06430 Çankaya/Ankara, Turkey
Ö
Özden Sibel Odabaşı on Google

Lezzet süper, fiyatlar makul, resimdeki adisyona 87 tl ödedik
The taste is super, the prices are reasonable, we paid 87 TL for the ticket in the picture
O
Okan AYDOĞAN on Google

2005ten beri sanırım, daha erken de olabilir, severek uğradığım fırsat buldukça arkadaşlarla geldiğim en güzel adana ve kuzu şiş yapan mekan. Herkese tavsiye ederim. Lise zamanı fakirlikten çift lavaş yerdik :D tat o zamandan beri hiç değişmedi.
Since 2005, I think, it may be earlier, it is the place that makes the most beautiful Adana and lamb skewers that I visit with my friends whenever I have the opportunity. I would recommend it to everyone. We used to eat double lavash out of poverty in high school :D The taste hasn't changed since then.
Y
Yasin gülerer on Google

Kesinlikle tavsiye ediyorum kaliteli ve lezzetli etimesguttan adana yemeye gidiyorum o derece guzel.
I definitely recommend it, I'm going to eat from adana, it's very nice.
f
fran black on Google

Burasi acik ara farkla Ankara'nin en iyi adanacisi. Pahali yerlerde yemek yerine burada en guzelini uygun fiyata yiyin derim.
This place is by far the best Adana restaurant in Ankara. Instead of eating in expensive places, I say eat the best here at affordable prices.
S
Su Çelik on Google

Şırdan gelmiiiiiş. Baya da güzel gelmis. Gayet güzeldi, şefin ellerine sağlık. Gece eve gitmeden bir adana yedigimiz yerdi. Adanasi da şahaneydi ama bir süre adananın yerini şırdan alacaktır bizim için.
It came from a bun. Sounds pretty good. It was very nice, health to the chef's hands. It was the place we ate on an island before we went home. Adanasi was also wonderful, but for a while it will replace the devotee.
E
Egemen umut photgrpy on Google

Kızılay da devamlı uğrayıp adana yediğim yer,adanasına kimse birşey diyemez ama ciğer için aynı şeyi söyleyemem. Sizin oturmanızla servisin gelmesi çok kısa bir süre.
Red Crescent is also where I stop by and eat on the island, nobody can say anything to the island but I cannot say the same for the liver. It is a very short time for the service to arrive with your sitting.
A
Ahmet Anıl on Google

Ankara'nın en iyi Adana Dürümü burada. Yıllardır gittiğim bir yer. Tadı hiç bir zaman bozulmadı. Diğer yemekleri de güzel ama Adana apayrı. Tadı ayrı güzel pişimi ayrı güzel acısı ayrı güzel. Lüks kebapçılarda ortalama tadı olan dürümleri, 5-6 kat daha fazla fiyata yediğinizde mutlu olmuş gibi kendinizi zorlarsınız. Burada dürüm yediğinizde hem doyarsınız hem mutlu olursunuz. Adana severlere şiddetle tavsiye ederim.
Ankara's best Adana Roll is here. It's a place I've been to for years. It has never spoiled the taste. Other dishes are also good, but Adana is completely different. The taste is good, the cooking is different, the better the pain, the better. You will force yourself as if you were happy when you eat the wraps with an average taste in the luxury kebab restaurants for 5-6 times more. When you eat a wrap here, you will be both full and happy. I highly recommend it to Adana lovers.
g
gl umz on Google

Really good and cheap durums. The bread was amazing. The adana durum was really good.

Write some of your reviews for the company Adana Durumcusu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *