TWINS CAFE - 54. Cad. No:16

4/5 based on 8 reviews

Contact TWINS CAFE

Address :

54. Cad. No:16, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

54. Cad. No:16, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Mikolaj Drag on Google

Mega Laden, hat sehr gut geschmeckt und freundlich waren sie auch. Kaffee eins a
Mega shop, tasted very good and they were friendly too. Coffee one a
A
Adil Sarıkaya on Google

Çok güzel bir yer rahat bir ortam perşembe cuma cumartesi canlı müzik var
Very nice place to have a casual atmosphere on friday live music on thursday friday
y
yusuf armagan on Google

Personeli ilgili yemekler çok güzel fiyat / kalite olarak değerlendirilebilecek bir mekan
A place where the staff can be evaluated as very nice price / quality.
A
Asemira Prodüksiyon on Google

Ben Asemira Ankara da Besteci ve söz yazariyim. Tmc Müzik etiketiyle çıkmış iki adet şarkım Tüm dijital platformlardan dinlenebilir satın alınabilir... Geçen hafta Twins te Canlı müzik yaptım Ses sistemini istediğim gibi ayarlayamadım ama yine de ilk program için iyiydi. Güzel şık bir mekan başarılar dilerim ???
I am Asemira, Composer and songwriter in Ankara. My two songs released with Tmc Music label can be listened to and purchased from all digital platforms ... I did Live music on Twins last week. I couldn't set the sound system the way I wanted, but it was still fine for the first show. A nice stylish place, I wish you success ???
C
Candan Bilgici on Google

bahçelide dıştan elit görüntüsüne kanarak girdiğimiz ama ilk andan itibaren bizi hayal kırıklığına uğratan, kötü ve yılışık garsonları olan mekan. pizza siparişimiz 1 saat sonucu gelmeyen geldiğindeyse devam eden hayal kırıklığı kajun pizza dedik ama gelen pizza resmen kaşarlı tosttu. zaten yiyemedik. bir daha gidilmez.
garden from outside to the image of the elite, but the first moment we enter into the frustration, bad and messy waitresses space. pizza order came 1 hour as a result of the disappointing cash kajun pizza we said but came from the pizza was officially toasted toast. we couldn't eat anyway. never go again.
A
Ayşe ŞAHİN on Google

Salaşlığını müziğini seviyorduk ancak garsonlarınız asla iş bilmiyor bazısı dövecek gibi davranıyor bazısı leyla geziyor, siparişlerimiz geç geliyor ve açıklama yapılmıyor. Servisi gmzden geçirmdlisiniz. 3 puan geçirilen güzel anılara.
We liked his shaky music, but your waiters never know of work, some behave like to beat him, some of them go around, our orders come late and no explanation is made. You had to go through the shuttle. 3 points passed beautiful memories.
m
mrt ygs on Google

Allah belasını versin ilk defa gittim 2450 tl hesab geldi kavga çıktı şaka gibi disarda 50-100 tl olan meyve mezeleri 400 tl viski 1450 tl adam ayaküstü dolandırıcı kart çekerken de bir sıfır fazla yazıyor dikkat edin derim ayaküstü soygun istemiyorsanız gitmeyin şikayet edicem bunları sosyal medyada dolandırıcılarca bizzat işbirliği yapıyorlar
God damn it, I went for the first time, 2450 TL account came, a fight broke out Fruit appetizers, which are 50-100 TL as a joke, 400 TL whiskey 1450 TL, when the man is taking a fraudulent card, it writes an extra zero. Be careful, I say, if you don't want a robbery, don't go, I will complain about them on social media. they are cooperating
U
Umut Erturk on Google

cozy place, nice staff, nice pizza, fast serving, usually not crowded

Write some of your reviews for the company TWINS CAFE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *