PETEK TATLI DONDURMA - Cemal Gürsel Cd. No:90

5/5 based on 1 reviews

Contact PETEK TATLI DONDURMA

Address :

Cemal Gürsel Cd. No:90, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Cemal Gürsel Cd. No:90, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Write some of your reviews for the company PETEK TATLI DONDURMA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Orta Hükümet Konağı Arma Elektrik A.Ş. Mustafa dursun yangın semt polikliniği - Unnamed Road Meydan Büfe - Başkent Blv. No:213 Alaeddin Keykubat Köprüsü - Alaeddin Keykubat Köprüsü Şehri İcar Oto Kiralama Stüdyo Ertunç Ege Sofrasi Yatagan Dershanesi DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj