Karışık Kumpir - Fatih Sultan Mehmet Sk. No:244

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Karışık Kumpir

Address :

Fatih Sultan Mehmet Sk. No:244, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Postal code : 06374
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Fatih Sultan Mehmet Sk. No:244, 06374 Yenimahalle/Ankara, Turkey
C
Caner Sahinbaz on Google

Ailemle gittim kumpiri yiyecekleri güzel ve tazeydi tavsiye ediyorum.
I would recommend the kumpiri food that was nice and fresh when I went with my family.
M
Mustafa barıs Ünlü on Google

Guler yuzlu çalışanlar ve kumpirin lezzeti birleşince 10 üzerinden 10
Guler-face employees and the flavor of baked potatoes 10 out of 10
c
cookie game on Google

Yedigim en kotu kumpir 24.5 tl ye ac kalicam resmen ?
The worst baked potato I've ever eaten, I'm going to be hungry for 24.5 TL ?
A
Abdullah Ceylan on Google

Kötü yorum yapanlara hayret ediyorum ankarada birçok yerde kumpir yedim burada yediğim kumpirin yanına bile yaklaşamazlar özellikle karşılama olsun hazırlanışı vede sunumu son derece harikaydı yiğidi öldür ama hakkını yeme derler vallahi çok güzel bir yerde harika bir kumpir ziyafeti çektik ailemle beraber çalışanlara teşekkür edip tekrar görüşme dileğiyle ayrıldım herkese tavsiye ederim saygılarımla
I am amazed by those who make bad comments. I have eaten kumpir in many places in Ankara, they can't even come close to the kumpir I ate here, especially the welcome, the preparation and presentation was extremely great, they say, kill the brave man, but don't be fooled, I swear we had a great kumpir feast in a very beautiful place, thank you to the employees who worked with my family and hope to see you again. I highly recommend it to everyone
M
Mevlüt S. on Google

Ortasını yedikten sonra içinde herhangi bir malzeme olmuyor, közlenmiş patates yiyorsunuz. Fiyatlarsa Ortaköy düzeyinde. O nedenle bekleneni vermedi.
After eating the middle, there is no material in it, you eat roasted potatoes. Prices are at Ortaköy level. He did not therefore expect.
M
Melih Çınar on Google

Kumpirlerini çok beğeniyorum. Salatası enfesti. Ve orada ki yeşil gözlü beyefendi bizimle inanılmaz güzel ilgilendi. Kendisine buradan da teşekkür etmek isterim. Sevgiler....
I love your baked potatoes. The salad was delicious. And the green-eyed gentleman there was incredibly interested in us. I'd like to thank him from here. Yours ....
Y
Yusuf Kumek on Google

Yediğim en güzel kumpirdi. Özellikle citir tavuklu .
It was the best sandwich I've ever eaten. Especially with chicken.
B
Berna Kömürcü on Google

Rus salatasındaki patatesler kumpirden büyük dopranmış. Eskiden güzeldi buranın kumpiri çok bozmuş. Malzemeler kalıtesizleşmiş butun gece midem yandı. Ekstra pecete istedim 1 tane verdi kasadaki beyefendi.
The potatoes in the Russian salad are bigger than the baked potato. It used to be good, the kumpir here has spoiled so much. The ingredients are degraded, I've been sick to my stomach all night. I asked for extra napkins and the gentleman at the cashier gave me one.

Write some of your reviews for the company Karışık Kumpir

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *