Mangalım Piknik - Anafartalar Cd No:8

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Mangalım Piknik

Address :

Anafartalar Cd No:8, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98888
Postal code : 06050
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Anafartalar Cd No:8, 06050 Altındağ/Ankara, Turkey
F
Fırat Baba Oyunda on Google

İdare eder
Not too bad
İ
İzzet Akkoyun on Google

Daha iyisini görmüştüm.
I've seen better.
S
Sahin Yalgun on Google

Efsane lezzet
Legendary flavor
S
Sefa Yavuz on Google

Çok leziz yiyecekleri var
They have very delicious food
U
UFUK TAŞ on Google

Temiz bir mekan guzel
Nice clean place
H
Hilal on Google

Yemekler harika Melike hatun camiinin yani. Lokasyon park yeri açısından ve insan profili açısından değerlendirilmeli ulus sonuçta ?
The meals are great at the Melike Hatun Mosque. The location should be evaluated in terms of parking space and human profile aç
m
merve demir on Google

Kuzenlerimle Ankara Hacı Bayramı Veli Camiiyi gezmeye gittiğimizde dönüşte uğradığımız dönercidir. 9,5 liraya dürüm döner ayran yedik hem karnımız doydu hem ayranımız dökülmedi. :) Cadde üzerinde temiz küçük bir işletme dışarda ki taburelere oturarak bi tarafta Ankara Kalesi bi tarafta Hacı Bayram Camii ile eşsiz bir manzara eşliğinde yemeğinizi yeme fırsatı sunuyor. ??
When we went to visit the Ankara Hacı Bayram Veli Mosque with my cousins, it is the doner kebab shop we stop by on our way back. We ate rolled and doner ayran for 9.5 liras, we were full and our ayran did not spill. :) A clean small business on the street offers the opportunity to sit on stools outside and have your meal with a unique view, with Ankara Castle on one side and Hacı Bayram Mosque on the other. ??
H
Hayalet SCN on Google

Ulus'un en iyi ve temiz döneri burda bulunuyor tek kelimeyle muhteşem ?
The best and cleanest doner of the nation is here, in a word, it's amazing ?

Write some of your reviews for the company Mangalım Piknik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *