Bizim Cafe Kahvaltı Bistro - Bişkek Cd. 17/A

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Bizim Cafe Kahvaltı Bistro

Address :

Bişkek Cd. 17/A, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bişkek Cd. 17/A, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Mahmut Acerce on Google

Kahvaltıları kasinlikle tavsiyemdir. Künefesi beklentimin çok çok üzerinde...
The breakfasts are deliberately my advice. Its künefe is far above my expectation ...
n
numan aktas on Google

Yeni tasarımı ve ilgili Çalışanları ile çok güzel bir mekan
A very beautiful place with its new design and relevant employees
T
Tuğral Hukuk Bürosu on Google

Yakında Mardin lezzetleri ile Ankaralıları tanıştıracak mekan
It will soon introduce Mardin flavors and Ankara residents.
T
Tolga Kütükçü on Google

Hizmet güzel, fiyatlar uygun, lezzetli yemekler, kısaca her şey güzel
Service is good, prices are affordable, delicious food, in short everything is fine
M
Mustafa. on Google

Yiyecek ve tatlılar leziz, biraz fiyatlı, garsonlar nazik, servis biraz gecikmeli, temiz.
Food and desserts were delicious, a bit over priced, waiters polite, service a bit delayed, clean.
C
Celal Cigiz on Google

Temiz ve nezih bir mekan. Hizmet kalitesi çok iyi.
A clean and cozy place. Service quality is very good.
T
Taha Yasin ERDEM on Google

Kendim burada garson olarak çalışıyorum, makul fiyatlar samimi hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir mekan.
I myself work here as a waitress, reasonable prices, friendly service and customer satisfaction-oriented place.
h
hilal dündar on Google

İçten, samimi, dürüst... İkramları tarife sığmaz. Ancak tadarak anlamak mümkün olur. İşletmecilik ancak bu kadar güzel yapılabilir her halde...
Sincere, sincere, honest ... Treats do not fit in the tariff. However, it is possible to understand by taste. Management can only be done so beautifully ...

Write some of your reviews for the company Bizim Cafe Kahvaltı Bistro

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *