Bice Unlu Mamüller Pastane - Oğuz Kağan Usta Cd 66/C

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Bice Unlu Mamüller Pastane

Address :

Oğuz Kağan Usta Cd 66/C, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Oğuz Kağan Usta Cd 66/C, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
Y
Yasin Çakır on Google

Ben böyle yer görmedim çok iyi mekan temiz
I haven't seen a place like this very good place is clean
Ö
Özgür Dincer on Google

Ürün çeşitliği ve ürün kalitesiyle unlu mamullerde kalite.
Quality in bakery products with product variety and product quality.
M
Muhammet Taser on Google

Gayet iyi bi deneyin pişman olmazsınız.
Give it a good try, you won't regret it.
M
Murat Can Okumuş on Google

10 numara bir işletme ... günlük , taze ve en önemlisi hijyenik.. gönlümün rahatlığıyla tercihimi buradan yana kullanıyorum : ) herkeze tavsiye edeeriim
It is a number 10 business ... daily, fresh and most importantly, hygienic .. I use my preference here with the comfort of my heart:) I recommend it to everyone
m
muhammed bozkurt on Google

Lütfen sipariş vermeden 2 kez düşünün. Kalitesiz, saygısız laubali hizmet.
Please think twice before ordering. Poor quality, disrespectful service.
M
Mesut Bilgin on Google

Canınız tatlı mi çekti? Çözüm : BICE firin İyiki varsın mükemmel hizmet mükemmel lezzet Teşekkürler bice fırın
Are you craving sweets? Solution: BICE oven Good luck, excellent service, excellent taste thank you bice oven
N
Nilgun Aslan on Google

Her şey çok taze . ürünler kaliteli . Hizmet güzel .Güler yüzlü . Teşekkür ediyorum . Elinize emeğinize sağlık .
Everything is so fresh. products are of good quality. Good service. Friendly. Thank you . Good luck with your work.
E
Elif Ercan on Google

ilk defa alışveriş yaptığım BİCE UNLU MAMULLERİ ve bana sabrıyla yardımcı olan Feridun Bey urunlerinizin kalitesi ve guleryuzun için çok teşekkür ediyorum.HARIKA BİR İŞLETMESİNİZ.
I would like to thank BICE BAKERY PRODUCTS, which I shopped for the first time, and Mr. Feridun, who patiently helped me, for the quality of your products and for your kindness. YOU ARE A WONDERFUL BUSINESS.

Write some of your reviews for the company Bice Unlu Mamüller Pastane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *