Kucuk Ev - Çayyolu 2432. Caddesi No:106 D:A

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Kucuk Ev

Address :

Çayyolu 2432. Caddesi No:106 D:A, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Çayyolu 2432. Caddesi No:106 D:A, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
İ
İnan TÜRKMEN on Google

Çok defa gittim çorbalar oldukça temiz ve lezzetli. Fiyatlar makul. Ancak kokoreç satmaya dewam etmeli işletme.
I went many times, the soups are quite clean and delicious. Prices are reasonable. However, the business should continue to sell kokoreç.
M
MURAT DEMİRBAŞ on Google

Yaklaşık 5 yıldır Küçük Ev adlı mekanla tanışıyoruz. Kah mekanda kah evde değişik lezzetlerini tattım, tüm ekibe lezzet ve hürmet için teşekkür ediyorum.
We have been acquainted with the place called Küçük Ev for about 5 years. I have tasted different flavors at home or at home, I thank the whole team for their taste and respect.
S
Sefer Terzi on Google

Özellikle tuzlamasını, kelle paçasını ve yaprak ciğerini tavsiye ederim. Yaprak ciğer sanki ciğer değil de etmiş gibi :) tuzlaması yediğim en güzel tuzlama diyebilirim. Bir de işkembe denemiştim ama belki bana öyle denk gelmiştir çok sevmedim. Kelle paça da muazzam. Gece geç saatlere kadar açık. Kendileri Taşköprü'lü oldukları için orijinal Taşköprü sarımsağı da satıyorlar. Eve aldı, tavsiye ederim çok iyi çıktı. Umarım lezzet ve hizmet anlayışı bozulmadan devam ettirirler.
I would particularly recommend the salting, Kelle tread and leaf liver. Leaf liver as if it was not the liver, I can say the most beautiful salting I had salted. I have tried a tripe on a tripe but maybe I didn't love it very much that it has coincided. Kelle tramp is also enormous. Open until late at night. They also sell the original stone garlic as they are tashköprü. He took home, I would recommend it very good. I hope they resume the flavor and understanding of service intact.
m
m.timur gul on Google

Just checked
m
murat corona on Google

Nice
A
Anıl Ejder on Google

Good quality traditional foods
Y
Yunus Yakin on Google

Nice cosy place, I recommend all kind of soups they have, Kelle Paca, iskembe, mercimek
o
ozan opşin on Google

One of the oldest döner kebab in the downtown of Ankara,slowcooked in charcoal fire,crispy bread,fresh garniture,eat as stand up,gourmet taste,higly recommend to go,traffic and parking problem,try public transport and then few minute to go

Write some of your reviews for the company Kucuk Ev

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *