LOQUOM CAFE - Dumlupınar Blv.

4/5 based on 8 reviews

Contact LOQUOM CAFE

Address :

Dumlupınar Blv., 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06510
Website : http://eniyinargileloquom.com/iletisim
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dumlupınar Blv., 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Eylül İnce on Google

Yoğun olmamasına rağmen istediğimiz nargilenin gelmesi baya zaman almıştı. Ama emin olun beklemeye değer bir nargilesi var. Ortam sıcak, insanlar kaliteli. Yediğimiz waffle sunum olarak ve lezzet olarak çok güzeldi. Mutlaka tekrar gittiğimde tadacağım. Konumunuza yakın bir yer arıyorsanız gidilebilecek bir mekan.
Although it was not intense, it took a long time for the hookah we wanted to arrive. But make sure it has a hookah worth waiting for. The environment is warm, the people are good quality. The waffles we ate were very good in terms of presentation and taste. I will definitely taste it when I go again. A place to go if you are looking for a place close to your location.
M
Mustafa Demir on Google

75 TL nargileye para verecek kadar saf olanlar varsa çok yazık. Fiyatlar oldukça yüksek her ne hikmetse çukurambar bölgesi AKP gençlerin en sık tercih ettiği bölgeler. Reis bol bol nargile ve sigarayı yasaklayacağını söylüyor sanırım sadece lafta kalıyor.
It is a pity if there are those who are pure enough to give money to 75 TL shisha. The prices are quite high, whatever the wisdom region, the AKP is the most preferred region for young people. Reis says he will ban lots of hookahs and cigarettes.
F
Ferman Gomeclioglu on Google

Nargilesi cok iyi. Tutunu kalite. Ama köz olarak üst segment olan bir mekana göre yavaş. Best Hookkah oldugunu iddia eden bir mekanin 40 liralik nargile mekanlarindan daha seri köz getirmesi lazim. Ama mekan basarili, mutfagi lezzetli.
The hookah is very good. Keep quality. But slowly than the upper segment as a place with embers. A place that claims to be Best Hookkah should bring more embers than 40 liralic hookah venues. But the successful venue, delicious cuisine.
T
Talip KARABAĞ on Google

Uzun süredir belirli aralıklarla geldiğim bir mekan. Nargile konusunda hiç bir zaman aynı kaliteye rastlayamadım. En uygun nargile 75TL bu fiyata karşılık belirli bir standart ve kalite olması gerekirken ne bir standart var nede kalite. Bana şöyle karışık birşeyler yap diyen nargile severlerdenseniz beğenirsin ama hakikaten nargile sever bir tuketiciyseniz asla tercih etmezsiniz birdaha. Malesef fiyat performans çok orantisiz.
It's a place I've come to for a long time. I never found the same quality in terms of hookah. The most suitable hookah 75TL at this price corresponds to a certain standard and quality, while neither standard nor quality. If you like hookah lovers who tell me to do something mixed like this, you really wouldn't prefer it if you are a hookah-loving consumer. Unfortunately the price performance is very disproportionate.
E
Esra Bayıker on Google

Nargilesi çok güzel.ilgi süper
Hookah is very beautiful.
H
Hatice Özel on Google

Hafta içi gittik arkadaşlarla kimse yoktu. Sakindi. kahvaltı Fena değildi. Kahvaltıdan sonra Türk kahvesi geldi 20 TL'ye yanımda lokum kurabiye hiçbir şey yok küçücük kahve fincanı işletme yanına lokum kurabiye koyarsa iflas eder herhalde. kahvenin yanına küçük su bardağı ile Su geldi 4 arkadaş suyu içemedik hepimizde aynı fikirde idik. çeşme suyu ufu. Fena kokuyor tadı kötüydü. şletmeye söyledik Ama kabul etmiyor dördümüzde yanılamayız. Pekalada mutfakta çalışanlar çeşmeden koymuş olabilir. Veya işletme hazır suyun hesabını da yapıyor. Günahları boynuna Su istedim 10 lira ödedim. Bu kadar pahalı ya su hesabını yapıyor olabilirler.
We went on a weekday with friends, no one was there. He was calm. breakfast was not bad. After breakfast, Turkish coffee came. It's 20 TL. I don't have any Turkish delight or cookies with me. If a small coffee cup puts Turkish delight cookies next to the business, I guess it will go bankrupt. Water came with a small glass of water next to the coffee. 4 friends couldn't drink the water, we all agreed. tap water horizon. It smelled bad and tasted bad. We told the business, but the four of us refuse we can't be wrong. Well, the kitchen staff may have put it from the fountain. Or the company also calculates the ready water. I asked for water around his sins, I paid 10 liras. They may be that expensive or they are doing the water calculation.
H
Hamad Nokta on Google

1) Sitelerinde yer alan konum yanlış, yeri bulacağız diye canımız çıktı. Mekan ,Tepe Prime'ı geçtikten sonra Mahall Ankara'nın içinde. 2) İki kişilik Serpme Kahvaltı fiyatı 140TL. Fiyat Performans olarak vasatın üstü diyebilirim. Kullanılan malzemeler kaliteli. 3) Hafta sonu bile sakin. Fazla kişi olmuyor. 4) Mekan yüzölçümü olarak büyük değil. 5) Kahvaltıda ara sıcak olarak börek yoktu, reçel lezzetli değildi, balın yanında kaymak yoktu, menemen çok domatesli ve az pişmişti. Ekmeği kıtır kıtır taze değildi.
1) The location on their site is wrong, we were desperate to find the place. After passing Tepe Prime, the venue is inside Mahall Ankara. 2) Breakfast for two people is 140TL. I would say above average in terms of price and performance. The materials used are of good quality. 3) Quiet even on the weekend. There aren't too many people. 4) The place is not big in terms of surface area. 5) For breakfast, there was no pastry as a hot starter, the jam was not delicious, there was no cream next to the honey, the menemen was very tomatoy and undercooked. The bread was crunchy and not fresh.
D
Dogu Sezen on Google

There is noting interesting, a Normal cafe .

Write some of your reviews for the company LOQUOM CAFE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *