Chocolate boutique - Çetin Emeç Blv. No:68

4.1/5 based on 8 reviews

Butik Çikolata - Ana Sayfa - Butikcikolata.com.tr

Çikolatanýn sanata dönüþtüðü adres ,Butik Çikolata Ankarada kurulduðu günden bu yana, çikolata, hediyelik, þekerleme, sektöründe kaliteyi öncü kýlmýþ bir þekilde tüm müþterilerine hizmet vermektedir. %100 Belçika çikolatasý kullanan firmamýz müþterilerinin özel günlerinde damak zevklerine hitap etmektedir.

Contact Chocolate boutique

Address :

Çetin Emeç Blv. No:68, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06520
Website : http://www.butikcikolata.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Çetin Emeç Blv. No:68, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Evren Erdem on Google

Çeşit bol, görsel süper, lezzet çeşit ve görsele ayak uyduramıyor.
The variety is abundant, the visual is super, the flavor is not keeping up with the variety and visuals.
k
korozyon adam on Google

Her türlü çikolatayı güvenle alabileceginiz, ikram edebileceğiniz özel imalat mekanı.
A special manufacturing place where you can safely buy and serve all kinds of chocolate.
M
Metin Dolgun on Google

Kendi yarattığı marka ve kalitesi ile başarılı bir mağaza,ürün çeşitleri ve damak tadı gayet başarılı.
A successful store with its own brand and quality, product types and taste are very successful.
K
Kemal on Google

Nişan çikolatamıza gösterdiğiniz özenden dolayı çok teşekkürler. Keşke instagram hesabınız olsada aranjmanlarınızı takip edebilsek...
Thank you very much for your attention to our engagement chocolate. I wish we could follow your arrangements even if you have an Instagram account ...
H
Hakan Konuk on Google

Çikolatası çok güzel, gerçek çikolata lezzeti. Fiyatlar biraz yüksek kilogramı 130 TL ancak özel bir hediye için değer...
Its chocolate is very good, it is a real chocolate flavor. The prices are a bit high, 130 TL per kilogram but worth it for a special gift ...
i
ihsan ulusan on Google

Çikolatalar aşırı pahalı(Silah zoruyla satmıyorlar tabi).Nişan çikolatalarının kilo fiyatı 160-TL .Hadi alalım derseniz, siparişi verdiniz ödemesini yaptınız.(200-TL).Teslim almaya gittiğinizde şu kadar daha çikolata ekledik biz diyerek, 80-TL fark (!) ücreti daha kitleme potansiyeline sahip bir yer.Unutulmayacak,içinize oturacak bir deneyiminiz olmasını isterseniz tercih edebilirsiniz.
Chocolates are extremely expensive (they do not sell them at gunpoint). The weight price of chocolate chips is 160-TL. If you say let's buy it, you have paid for the order. (200-TL). When you go to take delivery, we added more chocolate, 80-TL difference! ) is a place that has the potential to lock the fee.You can choose if you want to have an experience that will not be forgotten.
N
Nurcan DEMİRCİ on Google

Çikolatası kaliteli belli ancak biraz reklama, iç mekanın da biraz dekora ihtiyacı var, albenisi olmayan bi mekan. Çalışanlar müthiş güleryüzlü, anlayışlı, Samimi.
Its chocolate is clear but it needs a little advertisement and the interior needs a little bit of decoration, it is a place that is not attractive. Employees are wonderfully smiling, understanding, sincere.
o
ozan opşin on Google

Good choclate

Write some of your reviews for the company Chocolate boutique

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *