My Pide & Kebap - Şenol Cd. No:42

3.6/5 based on 8 reviews

Contact My Pide & Kebap

Address :

Şenol Cd. No:42, 06560 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06560
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Şenol Cd. No:42, 06560 Yenimahalle/Ankara, Turkey
B
Burak Çimen on Google

Kuşbaşılı pide mahallede yiyebileceğiniz en iyi yemek
Kusbaşılı pide is the best food you can eat in the neighborhood
c
cenk göncü on Google

Bu çevrenin en eski yerlerinden birisi pidesini tavsiye ederim
I recommend the pita, one of the oldest places in this area.
E
Ertan Özkoçak on Google

Gayet nezih salaş ve makul fiyat..
Very decent shabby and reasonable price..
K
Kamil SARIKAYA on Google

Bir yıldız bile çok. Hizmet sıfır. Mönüde bulunan adana kebap sipariş edilince çok uzun sürer kıymalı var sadece diyen bir işletme. Takdir sizin.
Even one star is too much. Service is zero. It takes a long time to order adana kebab, which is on the menu, is a business that says there is only minced meat. Appreciation is yours.
M
Meltem Irmak on Google

Dün tesadüfen denedik öğle arasında. Pek kimse olmayınca girmekte tereddüt ettik aslında ama hepimiz memnun kaldık. Lahmacun çok lezzetliydi. Hamuru inceydi ve yağı kıvırınca akacak kadar yoğun değildi.
We tried it yesterday by chance during lunch break. We actually hesitated to enter because there were not many people, but we were all satisfied. Lahmacun was delicious. The dough was thin and not dense enough that the oil would run off when curdled.
G
Gökhan Kaman on Google

Sizi tatlı kılacak kadar yeterli mutluluğunuz olsun, güçlü kılacak kadar acı  işte, ister gül, ister üzül, ekmek canverdi billah, baki kalan bir Allah
May you have enough happiness to make you sweet, bitter enough to make you strong, whether you laugh or be sad, the bread has died, it is a God that remains
Ş
Şeyma Çelik on Google

Pide için götürdüğümüz için yarısı yok. Boş hamurdan 18 tane pide çıkartmışlar iç 2 kiloydu. Gitmeyin. Bildiğiniz rezalet.
No half as we took it for pita. They made 18 pita breads from the empty dough, and the inside was 2 kilos. Do not go. Disgrace you know.
D
Deniz Kaya. Bektaş on Google

Servis çok hızlı. Porsiyonlar gayet doyurucu. Biz pide ve lahmacun yedik çok lezzetliydi. Fiyatlar da porsiyonlara göre makul. Çalışanlar güleryüzlü. Tavsiye ederim.
Service is very fast. Portions are very filling. We ate pita and lahmacun, it was delicious. Prices are also reasonable for the portions. Staff are friendly. I advise.

Write some of your reviews for the company My Pide & Kebap

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *