muslum usta baklava borek

4/5 based on 8 reviews

Contact muslum usta baklava borek

Address :

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:123, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +998
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:123, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
M
Muhammed Gedik on Google

aynı şekilde burada işletme sıkıntılı
Likewise, business is troubled here
o
osman gülersönmez on Google

Kurumsal bir firma olmadığı için artık asla alışverişim olmaz buradan
Since it is not a corporate company, I will never shop here anymore
M
Murat Koçak on Google

Su böreği aldık, gimattaki merkezindeki gibi taze değil bayat ürün satılıyor. Eve gelince bayat olduğunu gördük.
We bought water rolls, not fresh as stale products in the center are sold stale. When we came home, we saw it was stale.
T
TA848 Seyyah on Google

Tatlıları günlük, taze buradaki tazeligi daha hicbir yerde bulamadım, işini temiz yapan esnaflar tavsiye ederim.
The desserts are daily fresh, I could not find the freshness here yet, I recommend the shopkeepers who do their job clean.
Y
Yusuf Mert on Google

Ailecek severek gittiğimiz ve tatlılarından memnun olduğumuz bir yer çok temiz hijyenik ve aynı zamanda güler yüzlü çalışanıyla memnun olduğumuz bir tatlı dükkanı
A place where we love the family and are happy with their desserts, very clean hygienic and at the same time a sweet shop where we are satisfied with its friendly staff
B
Buket Kandemir on Google

temiz ve şık bir satıcı ❤️
clean and stylish seller ❤️
R
Resul Yonca on Google

Güler yüzlü bir işletme çok titizler ailecek beğenerek ve güvenerek alışveriş yapıyoruz herkeze tafsiye ederim..
A friendly business is very meticulous, we shop with pleasure and trust as a family.
A
Ahmet M. on Google

Günlük taze tatlı yapmaları çok güzel birde fiyatlar çok uygun. Muadilleri ile arada çok fiyat farkı var. Bölgede kaymaklı baklava yapan tek yer. Müdavimi olduk.
It is very nice that they make fresh desserts daily, and the prices are very affordable. There is a huge price difference with its counterparts. The only place in the region that makes baklava with cream. We became regulars.

Write some of your reviews for the company muslum usta baklava borek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *