ALİKÖKLÜKAYA ÇİĞ KÖFTE BAKLAVA - Cemal Gürsel Cad. 76-86

5/5 based on 1 reviews

Contact ALİKÖKLÜKAYA ÇİĞ KÖFTE BAKLAVA

Address :

Cemal Gürsel Cad. 76-86, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06590
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Cemal Gürsel Cad. 76-86, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Write some of your reviews for the company ALİKÖKLÜKAYA ÇİĞ KÖFTE BAKLAVA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
New Holland Ünlü Oto Osman Ünlü Aksen Tarim Urunleri Ismail Elektrik Çitir Oto Yikama Omer Haluk Ozucak Ilkogretim Okulu Irme Elektrik Has Kebap Salonu Dumlupınar University Faculty of Education Olivam Gıda Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj