Brooklyn waffle - Barış Manço Cd. no 29b

5/5 based on 8 reviews

Contact Brooklyn waffle

Address :

Oğuzlar Mahallesi, Barış Manço Cd. no 29b, 06520, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06520
Website : https://www.facebook.com/brooklyn.waffle.3
Categories :

Oğuzlar Mahallesi, Barış Manço Cd. no 29b, 06520, Turkey
Ü
Ülkü Özdemir on Google

İlk defa gelmeme rağmen lezzetli buldum. Meyveler taze hizmette güzel waffle hamuru ince isteğim
Although I came for the first time, I found it delicious. Fruits freshly served nice waffle dough thin request
Ş
Şeyma Ünsal on Google

Wafflelari harika, bir yildir surekli siparis veriyoruz
Their waffles are great, we've been ordering for a year now.
M
Müjde Adanç on Google

Benim temizlik yönünde hassas bir özelliğim var. Her yerde yer şeyi yiyemem. Ama burası çok hijyenik , temiz ve burdaki arkadaşlar çok samimi ve içtenler. Gonul rahatligiyla waffle yiyebiliyorum.Kesinlikle burdaki arkadaşlarin ellerinden yapılmış o lezzetli waffle yemenizi tavsiye ediyorum..
I have a sensitive feature in cleaning. I can't eat anything anywhere. But this place is very hygienic, clean and the friends here are very friendly and sincere. I can eat waffles with Gonul's comfort. I definitely recommend you to eat that delicious waffle made by friends here.
M
Mustafa Ünver on Google

Çalışanların ilgi ve alakası kendinizi değerli hissettiriyor. Waffle yaptıkları yer temiz, çalışanların erkek olması da waffleniz içinden kıl çıkma riskini azaltıyor. Fiyat olarak ortalama bir meblağ çıkıyor. Iceride bulunan tuvaletler ile ilgilenildigi belli, gayet temizler. 1 puanlık kesintiyi de son yediğim waffledaki muzun çok taze olmamasına veriyorum. Gidilmeli, yenilmeli. Afiyet olsun
The interest and relevance of the employees makes you feel valuable. The place where they make waffles is clean and the employees are male, which reduces the risk of hair growth through your waffles. The price turns out to be an average amount. Inside the toilets are obviously interested, it cleans very well. 1 point deduction in the last waffle banana is not too fresh I give. Must go, be defeated. Enjoy your meal
G
G. Gkcnr on Google

Çalışan arkadaş çok beyefendi ve ilgili. Waffleda gercekten cok lezzetliydi, malzemesi bol ve güzeldi. Çok beğendim ve memnun kaldım.
The working friend is very gentlemanly and concerned. The waffles were really delicious, the ingredients were plentiful and good. I liked it very much and was satisfied.
S
Sümeyra Demirtaş on Google

Çalışanlar çok kibar. Waffle gayet güzeldi?. Muz? ve çilek? seçimi yaptım. İkisi de birbirinden taze ve güzeldi. Özellikle çilek, son birkaç yıldır yediğim en güzel çilekti diyebilirim. Meyveleri bol koymuşlar. Ellerine sağlık. Yedikten sonra çalışanlar beğendiniz mi memnun kaldınız mı diye sordular sağolsunlar?. Yüksek ihtimal buraya tekrar gelirim. ??
The employees are very polite. Waffles were just fine?. I chose banana and strawberry. Both were fresh and beautiful from each other. I can say that strawberries, in particular, were the best strawberries I have eaten in the last few years. They put plenty of fruit. Health to your hands. After eating, the employees asked if you liked it or not, thanks. Probably I'll come back here. ??
T
Taa Riik on Google

Super waffle-mantı-gözleme Kesinlikle deneyin. Yeni açılmış bir mekan.
Super waffle-ravioli-waffle Definitely try. It's a newly opened place.
B
Begüm Sivri on Google

Güler yüzlü çalışanlar, bir yıldır waffle yiyorum kalite değişmedi çikolatalar güzel malzemeler de bol memnunum emeğinize sağlık. Edit: Maalesef burası kapanmış çok mutsuzum
Friendly staff, I've been eating waffles for a year, the quality hasn't changed, chocolates, good ingredients, I'm very happy with your work. Edit: Unfortunately this place is closed, I'm very unhappy

Write some of your reviews for the company Brooklyn waffle

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *