Dostlar Pastanesi - 832. Sk. No:8

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Dostlar Pastanesi

Address :

832. Sk. No:8, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

832. Sk. No:8, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
M
Mustafa Öztürk on Google

f
funda aydın on Google

C
Cİhan ÜNAL on Google

Y
Yarkin EROL on Google

Güzel
Beautiful
M
Muammer Yilmaz on Google

Severim burayı tam sabahçı pastanesidir
I love this morning
a
abdülaziz özmen on Google

Güzel gidilebilir beklenen düzeyde
Nice to go, at the expected level
G
Gölbaşı Solar Enerji Solar on Google

Yapmış oldugunuz dogumgünü pastası için teşekkür
Thank you for the birthday cake you made.
D
Dilek Kaya on Google

Super

Write some of your reviews for the company Dostlar Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *