Bizmir Kumru - Bişkek Cd. No:201 D:B

3.4/5 based on 8 reviews

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Chrome Web Store.

Contact Bizmir Kumru

Address :

Bişkek Cd. No:201 D:B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Website : https://www.yemeksepeti.com/bizmir-kumru-emek-ankara
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bişkek Cd. No:201 D:B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
K
Kaan Sune on Google

Lezzet harikası
Taste of taste
B
Beyaz Kurt on Google

Köftesi hariç güzel
Nice except the meatballs
M
Mert Korkmaz on Google

eşek eti satmayı ne zaman bırakırsınız
when do you stop selling donkey meat
D
Dnt sygn on Google

Ekmek bayat pislikten geçilmiyor
Bread is not passed through stale dirt
a
anka yapı on Google

Memmun uz çok güzel ama ekmeğimi biraz kuculttunuz ama olsun elinize saglik
Memmun uz is very beautiful but you have used my bread a little
E
Emre Saçmaözü on Google

Ellerinize saglık kumru efsane
Health dove legend in your hands
W
Warfd D on Google

Temizlik titizlik arayanlar uğramasın sinek sevenler için birebir berbat yemekler kısacası son restaurant bu kalsa yine yenmez yiyecekleri
Clean meticulous seekers do not stop for fly lovers one-on-one sucks meals in short the last restaurant, this is still inedible food
S
ShadowMercuL on Google

Öncelikle ; bu mesaj gerekli yerlere yani emre abinin o koca yüreğine gitsin kral emre abi ama tek bir problem ar o da kuryeci hıdırı bıdırı reis dilini sadece kendisi ve emre abi anlıyor onun dışın mşterliker sadece hıo hı yada evet diyor birde orda Amerikalı bir abi var kendisi kovboy olduğunu iddaA ediyor gerçekçi gelmedi onun dışında ON NUMARA İŞLETME VE İŞLETMECİ
Firstly ; This message goes to the necessary places, that is, the big heart of the brother of the king, but the only problem is that he understands the language of the headman, and the brother understands the language of his head. Betting is unrealistic except for the TEN NUMBER BUSINESS AND OPERATOR

Write some of your reviews for the company Bizmir Kumru

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *