Abdurrahman Tatlıcı - Ulucanlar Cd. No:31 D:B

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Abdurrahman Tatlıcı

Address :

Ulucanlar Cd. No:31 D:B, 06230 Altındağ/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +999
Postal code : 06230
Website : http://www.abdurrahmantatlici.com.tr/
Categories :
City : Altındağ/Ankara

Ulucanlar Cd. No:31 D:B, 06230 Altındağ/Ankara, Turkey
b
bkrgrup on Google

Yerli susam kullanıliyor ürünler gerçekten çok güzel tahinli çörek için yol değiştirilir
Local sesame is used and the products are changed for a really nice tahini bun.
b
bahar keskin on Google

Herşeyi güzel ama tadıbu çikolatasını çok övdüler aldım hiç güzel değil susam yağını basmış kakaoyu basmış çok ağır susam yağı var. Nutella gibi olamaz olmamış.
Everything is good, but they praised this chocolate for its taste. I bought it. It's not good at all. There is a very heavy sesame oil that has pressed the cocoa and the sesame oil. It can't be like Nutella.
Y
Yeliz AY YILDIZ on Google

Ürünler çok lezzetli, fiyatlar piyasa koşulları göz önünde bulundurularak makul, taze ve güzel kokulu. Normalde İstanbul'da bulup Ankara'da az rastlanan çok sevdiğim bir burma tatlısı var ki dillere destan.
The products are delicious, the prices are reasonable considering the market conditions, they are fresh and fragrant. There is a Burma dessert that I love, which I normally find in Istanbul and rarely find in Ankara, which is legendary.
B
Burak Aksu on Google

Bal, pekmez, esas gidiş amacımız olan tahin, lokum ve yeni keşfi iz olan çikolata kreması için çok güzel bir yer..
It is a very good place for honey, molasses, tahini, Turkish delight, and chocolate cream, which is our new discovery.
H
Hayrullah Kılıç on Google

Sırf Tadıbu ürünü için bu puan verilir. Piyasadaki rakiplerinin çok çok önünde kaliteli bir ürün umarım içeriği değiştirmeden aynı kalite de ilerlerler.
This point is given only for the Tadıbu product. It is a quality product, far ahead of its competitors in the market, I hope they continue with the same quality without changing the content.
S
Saban Yay on Google

Bazıları demiş Nutella ile yarışıyor, bende diyorum ki ne alakası var, Tadıbu Nutella'nın çoooook üstünde ve kesinlikle daha doğal. Bir koli alıp Fransa'ya götürüyoruz geldikçe. Dünyada bildiğim en güzel krem çikolatası.
Some said that it competes with Nutella, I say what does it have to do with it, its taste is way above Nutella and it is definitely more natural. We buy a parcel and take it to France as we arrive. The best cream chocolate I know in the world.
A
Ali YILMAZ on Google

Xxxx
N
Nima Hadavi on Google

An incredible place to go for a lunch or dinner.

Write some of your reviews for the company Abdurrahman Tatlıcı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *