Ali Uzun Şekercilik - İnkılap Sk. No:13

4.3/5 based on 8 reviews

Ali Uzun Şekerlemeleri - Aliuzun.com.tr

|

Ali Uzun Şekerlemeleri - Aliuzun.com.tr

Hakkımızda

Ali Uzun

SAFRANBOLU'NUN ŞEKERCİ AİLESİ Safranbolu lokum geleneğinin dayandığı Uzun Ailesi'nin şekercilik serüveni XIX. yüzyıl sonlarında Safranbolu Ağaçkesen köyünde doğan Osman Nuri Uzun'la (1888-1966) başlamaktadır. Osman Nuri, XX. yüzyılın başında, İstanbul Eyüp Sultan Camii avlusunda düzenlenen, peştemalını kuşandığı ve herkese gül reçelli kaymak ikram edilen bir törenle şekerci ustası ünvanını almıştır. 1910'lu yıllarda artık tüm İstanbul'da şehzadebaşı şekercisi (Osman) Nuri ismiyle tanınmaktadır. Ali Uzun firmasının kurucusu Ali Uzun ise Osman Nuri'nin büyük oğludur. 1915 yılında Safranbolu Yörük Köyü'nde doğmuştur. Ali Uzun 1923'de İstanbul'dan, şeker ve lokum imalatını Ankara'da yapan babasının yanına göç etmiştir. Şekercilik mesleğinin inceliklerin...;

Contact Ali Uzun Şekercilik

Address :

İnkılap Sk. No:13, 06420 Kızılay/Çankaya/Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06420
Website : http://www.aliuzun.com.tr/
Categories :
City : Kızılay/Çankaya/Çankaya/Ankara

İnkılap Sk. No:13, 06420 Kızılay/Çankaya/Çankaya/Ankara, Turkey
D
Dmt Ens (Demoooo) on Google

Özellikle Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokum muazzam yani lokum değil bambaşka bir şey kii ben lokum hiç sevmeyen bir insanım aşırı güzel tavsiye ederim
Especially the double roasted Turkish delight with Pistachio is amazing, it's not Turkish delight, it's something else. I'm a person who doesn't like Turkish delight at all, I recommend it.
o
osmannuri uzun on Google

4 cü kuşak şekerci torunu olan Ali Uzun tarafından işletilen klasik ve modern şekerciliğin Ankara Tunalı Hilmi Caddesin de en kaliteli, lokum, akide şekerleri, ezmeler, çukulataları bulacağınız yer. Nişan düğün hediye için aluş veriş yapın bir daha başka bir yer aramayacaksınız.
Ankara Tunalı Hilmi Caddesi, which is run by Ali Uzun, a 4-generation grandchild grandson, is the place where you will find the best quality, Turkish delight, rock candy, pastries, chocolate bars. Shop for engagement wedding gifts and you won't be looking for another place again.
H
Haluk Karagul on Google

Ankara'nın ve hatta Türkiye'nin en kaliteli şekercisidir. Bilhassa 1. sınıf badem ezmesini, çifte kavrulmuş lokumunu, akide şekerini ve helvasını tatmalisiniz.
It is the best quality confectioner of Ankara and even Turkey. You should especially taste the first class almond paste, double roasted Turkish delight, hard sugar and halva.
G
Göktuğ İnanç on Google

Akide ve kaymaklı lokumu için gidiyorum. Tek çalışan olduğundan beklemek zorunda kalıyorsunuz ayrıca müdavim müşterileri güler yüzle karşılarken ara sıra gelenlere soğuk personel. Fiyatlar genel olarak yüksek. Yine de Ankara içi alternatifi az olduğundan tercih sebebi.
I'm going for the Akide and creamy Turkish delight. Since you are the only employee, you have to wait. Also, while welcoming regular customers with a smiling face, the staff is cold to those who come from time to time. Prices are generally high. Still, it is preferred because there are few alternatives in Ankara.
S
Sait Bodur on Google

Birçok ürünü özel ve leziz, ben helvasının hastasıyım. Ankara'nın özeli bir şekerlemeci, tüm ürünlerinden memnun kalırsınız.
Many of its products are special and delicious, I am a patient of halva. A special confectioner in Ankara, you will be satisfied with all its products.
A
Ali Emre Akgunes on Google

Üzülerek bu yorumu yapıyorum çünkü buradan ürün, şekerleme alırken ortamın görüntüsü, mekanın şekli itibari ile ve de ürünlerin yüksek fiyatları itibari ile kaliteli olabileceğini düşündüm, lezzetli olabileceğini düşündüm. Hata yaptım, maalesef ürünler çok lezzetsiz çok kalitesiz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum, verdiğiniz parayla hiçbir şekilde alakalı olmayan ürünler satıyorlar. 10 liralık ürüne 150 TL vermek istiyorsanız ki 10 TL bile vermeyin, badem ezmesi badem dışında her şeye benziyor sadece şeker ve undan yapılmış on kurabiyesi gibi. Portakallı çikolata deseniz yendiğim en kötüsü, içinde portakal yok. Fiyatı yine aşırı yüksek. Şekerin paketini açmadım açmak istemiyorum. Sonuç maalesef çok kötü…
I'm sorry to make this comment because when I bought products and candy from here, I thought that it could be of good quality due to the appearance of the environment, the shape of the place and the high prices of the products, I thought it would be delicious. I made a mistake, unfortunately the products are very tasteless, very poor quality. I definitely do not recommend, they sell products that are in no way related to the money you pay. If you want to pay 150 TL for a 10 lira product, and not even 10 TL, marzipan looks like everything except almonds, just like ten cookies made of sugar and flour. The orange chocolate pattern is the worst I've ever eaten, it doesn't have an orange in it. The price is still too high. I did not open the package of the candy, I do not want to open it. The result is very bad unfortunately.
i
idil deniz on Google

Çocukluk, gençlik yıllarımın en gözde markalarındandı. 1935 yılında kurulmuş büyük marka, çağa yenik düşmüş gibiydi? Küçük dükkanda, yine de ilk gözüme çarpan şemsiyeli çukulata oldu. Gönül isterdi ki, kuruluş yılı ve eski şanına uygun büyüklüğe ulaşmış olsun...
It was one of the most popular brands of my childhood and youth. The big brand, which was founded in 1935, seemed to have succumbed to the era? In the small shop, however, the first thing that caught my eye was chocolate with an umbrella. The heart would have wished that it had reached a size suitable for its foundation year and its former glory...
K
Kemal Kosemehmetoglu on Google

Kaymaklı lokum. Totally changed my life.

Write some of your reviews for the company Ali Uzun Şekercilik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *