GÜVEÇ EV YEMEKLERİ - Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:2

4.6/5 based on 8 reviews

Contact GÜVEÇ EV YEMEKLERİ

Address :

Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:2, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:2, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
Y
Yunus on Google

E
Eren Korkmaz on Google

M
Murat Vural on Google

Lezzette 1 numara, mekan 10 numara
Number 1 in flavor, number 10 in venue
S
Sema ermiş on Google

Gönül rahatlığıyla yemek yenilebilecek yerlerden bi tanesi:)
One of the places where you can eat with peace of mind :)
A
Ali Aybakir on Google

Güler yüzlü temiz hijyenik bi ortam üstüne lezzet misss
Smoothly clean hygienic bi environment misss flavor on top
M
Murat ŞEN on Google

Herşey çok güzeldi yolunuz düşerse hiç düşünmeden lezzetli yemeklerini denemelisiniz
Everything was very good, if you happen to pass by, you should try their delicious food without hesitation.
B
Berhan Asd on Google

Kötülemek istemem fakat çorba bulunur yazıyor çorba Yok yemek çeşidi yok ekmekler bayat buna şükür bir tek elması iyi müşteri ilgisi iyi
I don't want to disparage, but there is soup writes soup No food type no breads stale thank goodness one diamond good customer interest good
i
izzet aslan on Google

Son zamanlarda tattiğım en güzel kuru fasülye ve pilavdı, fiyat-kalite olarak zirvede diyebilirim , yemekten sonraki çaya kadar kalitesini sürdürdü, Şef Fikret beye ve yardımcısına çok teşekkür ederim.
The most beautiful dried beans and rice I've ever tasted, I can say at the top in price-quality, the quality of the tea after the meal continued, I would like to thank Chief Fikret beye and his assistant.

Write some of your reviews for the company GÜVEÇ EV YEMEKLERİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *