Karadeniz Pide - Bosna Hersek Cd. 26/A

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Karadeniz Pide

Address :

Bosna Hersek Cd. 26/A, 06500 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +999
Postal code : 06500
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bosna Hersek Cd. 26/A, 06500 Çankaya/Ankara, Turkey
O
Ozan Koçak on Google

Çok ilgili,çok içten ,çok tatlı aile lokantası pideleri özellikle de kavurmalı pidesi muhteşem. Severek geldik,bundan sonra değişmeyen mekanımız KARADENİZ PİDE.. Beyza hanım ilginiz için teşekkürler.
Very caring, very sincere, very sweet family restaurant pide, especially the pita with roasting is amazing. We came with love, our place that will not change from now on is BLACK SEA PITA.. Thank you for your interest, Mrs.
t
tugmen unsal on Google

Ailecek gittik, eski tadından çok uzak Peynirli açık pide hamur gibiydi, altına da kağıt koymuşlar yapışmış Açık kavurmalı ise kenarları acaip sertti, çok kurutmuşlar. Ortaya söylediğimiz kuymak ise peynirler erimeden gelmiş
We went as a family, far from the old taste The open pita with cheese was like dough, they put paper under it and it stuck If it is open roasted, the edges were strangely hard, they were very dry. Kuymak came before the cheese melted.
A
Ayça Cv on Google

Turşu kavurmanızın sırrını çok merak ediyorum. Bugüne kadar hiç bu kadar güzelini yemedim. Pideler zaten şahane. Son derece sıcak bir ortam. Garson arkadaşlar da çok ilgili. Daha ne olsun. Memleket ve pide özlemimizi giderdiğiniz için teşekkürler.
I am very curious about the secret of roasting pickles. I've never tasted anything this good before. The pies are already amazing. Extremely warm environment. The waiters are also very interested. What else? Thank you for satisfying our longing for homeland and pita.
u
uzra defne on Google

Yemekleri lezzetli çalışanlar garsonlar hersey 10 numara tartışılmaz hiç bir şekilde olumsuz bir nokta yok yiyecekler enfes
The food is delicious, the staff, the waiters, everything is number 10, there is no negative point at all, the food is delicious
C
Cansu ÖZKAYA on Google

Karalahana çorbası, Kuymak ( yanında kapalı lavaş), Kavurmalı kapalı pide, Kabak tatlısı (fırında) yedik. Toplam 99 TL tuttu. Yanında turşu kavurması ve mısır ekmeği de veriyorlar. Karadenizli olarak hepsini çok beğendim özellikle de çorbayı tam kıvamında her şey. Fiyatlar makul.
kale soup, Kuymak (closed lavash next to it), Roasted covered pita, We ate pumpkin dessert (in the oven). It cost 99 TL in total. They also serve roasted pickles and cornbread. As a Black Sea citizen, I liked all of them, especially the soup, everything in its perfect consistency. Prices are reasonable.
A
Ali Harut on Google

Lezizzz
M
Mehmet Küçük on Google

The best pides in Ankara.
O
Oğul Başol on Google

The traditional "pita" of black sea region is especially famous for its dough and cooking technique, and this is a great place you can taste it. Business owner is originally from Giresun, where sunday breakfast is traditonally eaten with pide only. They know the cuisine very well and can cook it very well, prices are reasonable. I would strongly suggest to go try a variety of pides.

Write some of your reviews for the company Karadeniz Pide

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *