Aynen Pilav - 1551. Cd.

4/5 based on 8 reviews

Contact Aynen Pilav

Address :

1551. Cd., 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9979788
Postal code : 06530
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1551. Cd., 06530 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Emirhan Yücel on Google

Temiz ve ilgili, öğrenci dostu tavuk pilavını beğendim. İşleten hocamız ODTÜ matematik mezunu.
I liked the clean and relevant, student-friendly chicken rice. Our instructor is a graduate of METU mathematics.
F
Fikret YÜKSEL on Google

Pilav güzel fakat çarşı bakımsız
Pilaf is nice but the bazaar is neglected
E
Emin kumaş on Google

Pilavi fena degil ama cok tuzsuz ayrıca nohutlu pilavi hiç ıyi değil nohutları ayrı haşlayıp pilavin uzerine koymuslar hic tadi olmamis. Daha iyi bir tad olabilirdi.
The battery is not bad but not very salty chickpeas pilau no good not chickpeas separate and boiled on the pilavin did not have any taste. It could have been a better taste.
R
Ramazan Belik on Google

Pilavınız ve tavuk suyu çorbanız gerçektekten harikaydı bu fiyata böyle lezzet sizleri gerçekten tebrik ediyorum umarım ilerde sizi birçok yerde görebilirim saygılar.. FAVORİM SİZSİNİZ :d
Your pilaf and chicken broth were really great at this price, I really congratulate you for this flavor, I hope you can see you in many places in the future respect .. MY FAVORITE IS YOU: d
M
Muhammet Aydın on Google

Çok güzel ve lezzetli beğendim
I like it very nice and delicious
m
mustafa G on Google

İlgi alaka güzel ben pilav üzerine Mısır nohut ve tavuk ilave ettirdim. Güzel oldu sıcak olsa daha iyi olurdu ama soguk servis ediyorlar lezzeti güzeldi fiyatlar gayet uygun. Yemek sonunda sufle ikram ettiler Harika idi tavsiye ederim.
Good interest, I had corn chickpeas and chicken added on rice. It was nice, it would be better if it was hot, but they serve cold, the taste was good, the prices are very affordable. They served soufflé at the end of the meal. It was great. I recommend it.
U
Uğur Büyükşahin on Google

İşleten beyefendiler inanılmaz ilgili ve güleryüzlü. Mekanla alakalı hiçbir problem yok her şey beklediğimden çok daha iyi. Yalnızca tavuk birazcık sası geldi bana. Bir de nohut, turşu vs. siparişi verirken söylemenizde fayda var.
The gentlemen who operate are incredibly concerned and friendly. There is no problem about the place, everything is much better than I expected. It's just a little bit of chicken. And chickpeas, pickles, etc. You should tell me when ordering.
A
Asena on Google

Getir platformu üzerinden verdiğimiz sipariş 1 saati gecen bir sürede geldi, üstüne bu süreçte gecikme ile ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadığı gibi üstüne bir de bilgi almak için restorana ulaşamadık. Oraya koyduğunuz sürede getiremeyecekseniz 1 saatte getiriyorum yazın. Ayrıca pilav diri diri kalmış , belki bana böyle denk gelmiştir ancak ben sevemedim, ve hic yiyemedim, üstüne bir de tuhaf kokusu beni oldukça rahatsız etti. 1 saat bekleyip paramın hiç yiyemedim bir pilava gitmesi gerçekten beni oldukça mağdur etti. Bundan sonra ne ben sizden sipariş veririm, ne çevremdekilere verdirtirim. Müşteriye duyduğunuz saygıyla ölçülür kaliteniz. Nitekim yemek kismini da çok başarıyla yapamadiginiz ortada. Umarım tez zamanda isletmenize çeki düzen verirsiniz.
The order we placed on the Getir platform came in over an hour, and we were not informed about the delay in this process, and we could not reach the restaurant for further information. If you can't bring it there in the time you put it, write it in 1 hour. In addition, the rice was alive, maybe it happened to me like this, but I did not like it, and I could not eat it, on top of it, its strange smell bothered me quite a lot. It really hurt me to wait for 1 hour and have my money go to a pilaf that I could not eat at all. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . From now on, I will neither order from you, nor make those around me. Your quality is measured by the respect you have for the customer. As a matter of fact, it is obvious that you have not been able to make the food part very successfully. I hope you will tidy up your business soon.

Write some of your reviews for the company Aynen Pilav

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *