Loqmalab - Loqmalab

4.3/5 based on 7 reviews

Contact Loqmalab

Address :

06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06810 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Eray Şahin on Google

A
Ahmet Dağtaş on Google

Lokmalar süper, karışık tavsiyem
Don't eat donuts.
Z
Zeynep DOĞAN on Google

Lezzetli.... Özellikle çilek dolgulusu?
Delicious .... Especially strawberry filling?
A
ASENA YÜNCÜOĞLU on Google

Hamuru ve kreması günlük... çok hafif ve acayip lezzetli... Bir sipraiş yetmez mutlaka ikincisini de verirsiniz.... keyifli bir kaçamak... işletme sahibi de çok cana yakın ve ilgili...
The dough and cream daily ... very light and wonderfully delicious ... One order is not enough you will give the second one .... a pleasant getaway ... the owner is very friendly and concerned ...
M
Mert Eroğlu on Google

Lezzet olarak güzel ancak churromun içinden saç çıktı. Hijyene biraz daha özen göstermeleri gerekiyor.
It is nice in flavor, but the hair came out of the churrome. They need to pay more attention to hygiene.
E
Ece Eryilmaz on Google

Lokmaları Ankara nın en iyisi diyebilirim yağ kokusu yok ve çikolataları kaliteli . Çalışanlar da çok ilgili ve nazik .
Lokmaları Ankara's best I can say that the smell of oil and chocolate quality. Staff were also very concerned and courteous.
M
Mehmet Akif Dülger on Google

Lezzet olarak çok güzel. Ankara'da en iyilerinden diyebilirim. Çikolataları kaliteli. Üzerine koyulan ekstralar bol bol veriliyor. Gerçekten lezzet konusunda on numara bir yer. Ama sunum olarak eksikleri var. Mesela peçete ıslak mendil vs. Yanında verilmiyordu. İsteyince yandaki SubWay den getirildi.(SubWay de kendilerine ait) Lokma fiyatı bölge için normal sayılır. 10 lokma için 24₺ verdik. Bu civarda genelde böyle. 500cc su 3₺ bu biraz fazla gibi geldi. Dışarıda bir miktar oturma alanı var. Kafe tarzı kapalı bir yeri yok. Hızlıca lokma yiyip kalkmalik bir yer.
It is very good in terms of flavor. I can say it is one of the best in Ankara. Their chocolates are of good quality. There are plenty of extras put on it. It really is the number ten place for flavor. But there are deficiencies in terms of presentation. For example, napkin, wet wipes, etc. It was not provided with it. It was brought from the adjacent SubWay upon request. (SubWay also belongs to them) The price of donuts is considered normal for the region. We gave 24₺ for 10 bite. It's usually like this around here. 500cc of water 3₺, this sounded a bit too much. There is some sitting space outside. It doesn't have a cafe-style indoor place. A place to eat and get up quickly.

Write some of your reviews for the company Loqmalab

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *