SAYREM ÇUKURAMBAR BESA KULE - SAYREM ÇUKURAMBAR BESA KULE

4.2/5 based on 5 reviews

Contact SAYREM ÇUKURAMBAR BESA KULE

Address :

06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06510 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Baran Mavi on Google

N
Nuri Teke on Google

A
Abo aljod on Google

انه اروعة مكان ??
It's the coolest place ??
A
Arda Özkan on Google

Yemekleri çok güzel çok memnun kaldım servis çok iyidi herkese tavsiye ederim
The food was very good, I was very satisfied, the service was very good, I recommend it to everyone
U
UMA MOBİLYA on Google

Verdiğimiz sipariş 1 saat sonra geldi. Bunun önemç yok ama kuryeye çok geç kaldığını söylediğimizde artık idare edeceksin demesi hiç hoş değildi
The order we gave arrived 1 hour later. It doesn't matter, but when we tell the courier that it's too late, it wasn't nice

Write some of your reviews for the company SAYREM ÇUKURAMBAR BESA KULE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *