Mesur Kumpirci - Çankaya Mahallesi Yıldız Kavşağı No:5 Turan Güneş Blv.

5/5 based on 1 reviews

Contact Mesur Kumpirci

Address :

Çankaya Mahallesi Yıldız Kavşağı No:5 Turan Güneş Blv., 06550 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06550
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Write some of your reviews for the company Mesur Kumpirci

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Psk. Danışmanlık - Aile Danışmanı Hüseyin Özdemir Öz Aydın Cam Fabr. Merve Dekorasyon - 1368. Sk. 8/B Madame Moss City Özbek Cami Adesem-yasır Şubesi Aygaz Tup Bayi - Belediye Cad. No:11 KP TECH TR KEYF Et KEBAB HOUSE DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj